Skip to main content

USA: Åtalet om att ha hjälpt fienden bör släppas i Bradley Manningrättegången

Nyhet   •   Jul 12, 2013 15:09 CEST


Efter att alla vittnesmål presenterats i rättegången mot Bradley Manning uppmanar Amnesty International USA att omedelbart släppa den allvarligaste anklagelsen i målet om att han skulle ha "hjälpt fienden".

- Vi har nu fått alla vittnesmål presenterade, från bägge parter i målet, och det står helt klart att det inte finns någon grund för anklagelsen om "hjälp till fienden". Regeringen bör därför dra tillbaka den anklagelsen, säger Widney Brown, chef för Amnesty Internationals avdelning för internationell rätt och policy.

 - Åklagarsidan borde även ta en rejäl och grundlig titt på hela åtalet och dra tillbaka alla anklagelser som inte stöds av den presenterade bevisningen.

För att kunna bevisa anklagelsen om att Manning skulle ha "hjälpt fienden" måste den amerikanska regeringen visa att han gav potentiellt skadlig underrättelseinformation till en fiende och att detta gjordes med avsikt, enligt rättens domare, Denise Lind med, "en allmänt ondskefull avsikt".
 
Åklagarsidan har under hela rättegången kämpat för att kunna lägga fram övertygande argument som styrker denna anklagelse. Åklagarsidans egna vittnen har dock upprepade gånger sagt att de inte funnit något bevis för att Manning skulle hysa någon sympati för al Qaida eller någon annan terroristgrupp, inte heller har han uttryckt någon illojalitet mot sitt land. De har heller inte funnit något bevis för att han skulle ha varit i kontakt med andra länder eller att han någonsin tagit betalt för den information han läckt. 

Åklagarsidans vittnen har istället berättat att Manning var engagerad i hbt-grupper och att han politiskt står på demokraternas ytterkant.

- Regeringen anklagelse om att han skulle ha hjälpt fienden är skrattretande men inte förvånande. Vad som dock förvånar är att åklagarna, som har till uppgift att agera i rättvisans namn, har drivit tesen att det skulle kunna röra sig om brottet  "hjälpa fienden" att lägga ut information på internet, antingen via Wikileaks, en personlig blogg eller via New York Times hemsida.

Under rättegången verkade det snarare som att det var Wikileaks än Bradley Manning som stod inför rätta. I åtalet mot Manning står inget om han skulle ha konspirerat med Wikileaks eller någon annan organisation så det är oklart varför åklagarsidan har drivit detta.

Den amerikanska regeringen kommer även att få en utmaning när det gäller att kunna bevisa de mindre allvarliga anklagelserna. En åtalspunkt gäller att Manning skulle ha använt icke godkänd mjukvara. Men den specialagent som vittnade för åklagarsidan i denna fråga hävdade åtminstone att ett av de program som Manning anklagas för att ha använt illegalt, användes av alla i den underrättelsegrupp som Manning tillhörde.Och annan mjukvara som Manning använde hade inte explicit förbjudits av hans överordnade.