Skip to main content

USA: Döm ej barn till livstid utan möjlighet till benådning

Nyhet   •   Nov 30, 2011 06:00 CET

Myndigheterna i USA måste förbjuda livstidsstraff utan möjlighet till benådning för barn, samt granska de mer än 2 500 fall som för närvarande avtjänar sådana straff för att anpassa sitt rättssystem till internationell rätt, säger Amnesty International idag i en ny rapport.

- I USA kan personer under 18 år inte rösta, köpa alkohol eller samtycka till medicinsk behandling, men de kan dömas att dö i fängelse för sina handlingar. Detta måste förändras, säger Natacha Mension, kampanjsamordnare på Amnesty i USA.

Barn som vid tiden för brottet varit så unga som 11 år har dömts till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning i USA. De är därmed det enda landet i världen som dömer barn till detta straff.

Amnestys rapport 'This is where I'm going to be when I die'. Children facing life imprisonment without the possibility of parole in the USA, tydliggör problemet genom tre personers berättelser: Jacqueline Montanez, David Young och Christi Cheramie.

I USA kan livstids fängelse utan möjlighet till benådning åläggas ungdomsbrottslingar som ett obligatoriskt straff, utan att hänsyn tas till förmildrande omständigheter, såsom en uppväxt med missbruk eller misshandel, grad av inblandning i brottet, personens mentala hälsotillstånd eller möjlighet till rehabilitering.

- Vi ursäktar inte brott som begåtts av barn eller förminskar konsekvenserna, men sanningen är att dessa straff helt bortser från de särskilda möjligheter till rehabilitering och förändring som unga lagöverträdare har, säger Natacha Mension.

I maj 2010 fastslog USA:s högsta domstol att livstidsstraff utan möjlighet till benådning är "ett särskilt hårt straff för en minderårig", eftersom en ung förövare i genomsnitt avtjänar fler år och sitter en större del av sitt liv i fängelse jämfört med en äldre gärningsman. "En 16-åring och en 75-åring som båda döms till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning får endast på pappret samma straff", som högsta domstolen uttryckte det.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som antogs för mer än tjugo år sedan, förbjuder uttryckligen införandet av livstids fängelse utan möjlighet till frigivning för alla brott, oavsett typ, som begåtts av personer under 18 år. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat konventionen.

- Det är nu hög tid för USA att ratificera konventionen utan reservationer eller andra begränsande villkor och totalt förbjuda straffet livstids fängelse utan möjlighet till benådning för barn, även för dem som redan har dömts, säger Natacha Mension.

Christi Cheramie, som avtjänar ett livstidsstraff utan möjlighet till benådning i Louisiana, kommer den 30 november att lämna in en ansökan till delstatens benådningskommitté. Christi dömdes till livstids fängelse 1994, när hon var 16 år gammal. Hon är nu 33 år. Hon dömdes för mord (second-degree murder) på sin 18-årige pojkväns gammelfaster, ett mord som hon hävdar att hennes dåvarande pojkvän genomförde.

Hon erkände sig skyldig strax före rättegången skulle börja, av rädsla för att dömas till döden om rättegången genomfördes. Hennes erkännande har sedan dess hindrat henne från att direkt kunna överklaga sin dom och sitt straff.

En psykiater som träffade Christi före rättegången beskrev henne som en "deprimerad, osjälvständig och osäker" 16-åring som "tycks ha varit rädd för att reta upp" sin pojkvän.

Christis barndom präglades av sexuella övergrepp. Vid 13 års ålder togs hon in på en psykiatrisk klinik efter att ha försökt begå självmord vid minst två tillfällen.

År 2001 ansökte Christi om att få att ta tillbaka sitt erkännande. Hon hävdade att hon som 16-åring inte till fullo hade förstått hur rättsprocessen skulle gå till eller vad det betydde att erkänna sig skyldig till mord. Hennes begäran avslogs.

Efter att ha tillbringat mer än halva sitt liv i fängelse, anser Christi i dag att hon har förändrats på många sätt. Hon har slutfört gymnasiet och tagit en examen i lantbruksvetenskap. Hon är i dag ansvarig för ett antal lektionstimmar i ämnet lantbrukskunskap på det fängelse där hon avtjänar sitt straff. En av föreståndarna har sagt att hon är "värd en andra chans".

Bifogade filer

Word-dokument