Skip to main content

Världen: Stormakterna förhalar beslut om vapenhandelsfördrag

Nyhet   •   Jul 28, 2012 13:43 CEST


Efter fyra veckors förhandlingar i FN i New York, var förhoppningen att man skulle kunna enas om ett vapenhandelsfördrag, för att stoppa överföring av vapen till länder där konflikter pågår och där mänskliga rättigheter kränks grovt. Men det blev inget avtal, stormakterna Kina, Ryssland och USA krävde mer tid för förhandlingar.

- Varje minut dör en människa på grund av väpnat våld, det borde vara skäl nog för mäktiga stater att agera. President Obama har begärt mer tid för att komma överens. Hur mycket mer tid vill han ha? säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Alla de som kämpat för ett avtal är dock fortsatt optimistiska att det till slut ska bli verklighet eftersom en stor majoritet av FN:s medlemsländer har uttalat sitt stöd för starkt fördrag som skyddar mänskliga rättigheter. 
Fyra veckors förhandling slutade med att drygt 90 länder gjorde ett gemensamt uttalande att de sa sig vilja fortsätta processen för att, så snart som möjligt, få ett avtal till stånd.

Amnesty International har i snart 20 år drivit kampanjen för ett vapenhandelsfördrag. I stark medvetenhet om nödvändigheten av att stoppa och reglera oansvarig vapenhandel. Miljoner civila dör. såras, utsätts för våldtäkter och tvingas fly från sina hem som ett direkt resultat av staters överföringar av vapen till regeringar som använder dem mot civila.

En annan konsekvens av den bristande regleringen är att vapen handlar i händerna på krigsherrar som fortsätter sina övergrepp på civila i länder som, Afghanistan, Somalia, Demokratiska republiken Kongo och Colombia.

- Dessa förhandlingar var ett eldprov för världens ledare, ett fåtal mäktiga levde inte upp till kraven och valde i stället politiskt egenintresse. Denna minoritet gick emot världsopinionen men de kan inte stå emot mycket längre. En majoritet av de andra regeringarna vill ha ett robust avtal och de måste hålla trycket uppe så att det går att besluta om ett avtal senare i år, säger Salil Shetty.

Det bristande ledarskapet hos Kina, Ryssland och USA var inte det enda hindret mot att kunna slutföra förhandlingarna om ett avtal. Andra länder som kämpade emot var Algeriet, Egypten, Iran, Nordkorea och Syrien. Deras motstånd var oförsvarligt men väntat.

Sannolikt kommer nu utkastet till fördrag lämnas över till FN:s generalförsamling i oktober. Texten behöver då inte antas med konsensus utan det räcker med två-tredjedelsmajoritet.

Amnesty anser att utkastet är en solid grund att bygga vidare på, men att det fortfarande finns betydande problem med vissa aspekter. Bland annat att överföringar bara ska regleras gällande handel och inte vapen som överförs som "stöd eller gåvor".

Når man en överenskommelse senare i år skulle det vara första gången i historien som regeringar skulle krävas följa ett avtal om skydd av civila innan de beslutar om vapenöverföringar.