Skip to main content

Afghanistan: 1,2 miljoner internflyktingar till följd av konflikter - antalet har fördubblats på tre år

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 08:10 CEST

Barn som delar på soppa i internflyktinglägret Charrahi Qambar i västra Kabul.

Antalet afghaner som har flytt internt på grund av oroligheter och våld har dramatiskt fördubblats under de senaste tre åren, visar en ny rapport från Amnesty International. De människor som är på flykt lever under svåra förhållanden.

Hela 1,2 miljoner människor beräknas vara internflyktingar i Afghanistan idag och det har skett en mycket stor ökning sedan 2013, då siffran var cirka 500 000. Afghaner utgör redan idag en av världens största flyktingpopulationer, med uppskattningsvis 2,6 miljoner afghanska medborgare som befinner sig utanför landsgränserna.

Amnesty Internationals nya rapport “My Children Will Die This Winter: Afghanistan’s Broken Promise to the Displaced” uppmärksammar personer som lätt glöms bort - de som med anledning av kriget tvingats fly från sina hem, men fortfarande befinner sig inom landets gränser.

- Medan världens uppmärksamhet verkar ha skiftat ifrån Afghanistan, riskerar vi att glömma den svåra situation för alla de som lever kvar i konflikten, säger Champa Patel, chef för Amnesty International Sydostasien.

- Efter att ha flytt sina hem för att söka säkerhet, tynar allt fler afghaner bort under fruktansvärda förhållanden i det egna landet, eller kämpar för sin överlevnad utan att se ett slut på situationen.

Amnestys information visar, att trots löften från den afghanska regeringen, saknar internflyktingar fortfarande mat, vatten, hälsovård, skydd och möjligheter till utbildning och sysselsättning. Vissa lever också under ett dagligt hot att tvångsvräkas från de platser där de befinner sig, både från regeringen och privata aktörer.

- Inte ens djur skulle leva i denna hydda, men vi måste, säger Mastan, en 50-årig kvinna som lever i ett läger i Herat till Amnesty International.

- Jag skulle hellre sitta i fängelse än att befinna mig i denna situation, för i fängelset skulle jag i alla fall inte behöva oroa mig för mat och husrum.

En ny nationell policy gällande internflyktingar lanserades 2014, men har knappast genomförts alls - beroende på påstådd korruption och brist på kapacitet i den afghanska regeringen i kombination med ett svagt internationellt intresse för situationen.

Amnesty International uppmanar de afghanska myndigheterna och det internationella samfundet att omedelbart se till att de mest akuta behoven hos internflyktingarna tillgodoses. Dessutom måste den afghanska regeringen se till att prioritera genomförandet av den nationella policyn gällande internflyktingar, och tillsätta tillräckliga resurser för att implementera policyn.

Läs mer här.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument