Skip to main content

AFGHANISTAN: Fler amerikanska soldater får inte bli till skada för civila afghaner

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 13:30 CET

Amnesty International uppmanar USA att upprätta en konsekvent, klar och trovärdig mekanism för att utreda civila förluster till följd av militära operationer efter att president Barack Obama sade att han skulle skicka ytterligare 30 000 soldater till Afghanistan.

Detta är nu särskilt angeläget på grund av den nuvarande bristen på ansvar och öppenhet inom de amerikanska militära styrkorna och civila underrättelseorgan, liksom privata entreprenörer.

- Insatserna från USA:s och Natos styrkor för att minimera civila dödsoffer är ett steg framåt, men den amerikanska regeringen måste se till att alla trupper som bryter mot civila afghaners mänskliga rättigheter ställs till svars. Fler amerikanska trupper får inte leda till att fler civila afghaner kommer till skada, säger Madhu Malhotra, biträdande chef för Amnestys Asienavdelning.

Amnesty medger att regeringsfientliga grupper, däribland talibanerna, bär ansvaret för de flesta civila offer och skador. Detta tar inte bort ansvaret att erbjuda stöd till dem som skadats av afghanska och Nato/USA-styrkor samt att ställa de misstänkta för brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter inför rätta.

Respekten för folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt från alla inblandade parter är en förutsättning för att få säkerhet i Afghanistan.

Tydligare befälsordning och regler om åtaganden som följer internationell rätt måste upprättas för alla styrkor för att garantera säkerheten för civila afghaner.

Utan en klar uppfattning om vilka som är inblandade i dessa operationer är det omöjligt för offren och deras familjer att göra klagomål, förhöra sig om utredningar, och i förlängningen söka rättvisa.


Författad av: José-Miguel Ferrada Stoehrel, Amnesty Press och media