Skip to main content

AFGHANISTAN: FN:s säkerhetsråd måste verka för långsiktig återuppbyggnad

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:33 CET

En delegation från FN:s säkerhetsråd besöker just nu Afghanistan. Amnesty välkomnar detta besök, och ber säkerhetsrådet att se till att arbetet för säkerhet och återuppbyggnad i Afghanistan är långsiktigt och följer normerna för mänskliga rättigheter. Säkerhetsrådet måste också se till att
de militära styrkor som arbetar under FN-mandat respekterar de mänskliga
rättigheterna.

Amnesty ber säkerhetsrådet att offentliggöra missionens slutsatser och att
man tar del av synpunkter från experter och andra relevanta parter.

Säkerhetsrådet måste fördubbla sina ansträngningar för att trygga
rättssäkerheten i Afghanistan. FN:s mission i Afghanistan UNAMA bör bygga
upp ett system för kontroll och rapportering av mänskliga rättigheter, och
samordning bör ske med FN-styrkan ISAF för att se till att mänskliga
rättigheter och normer för rättssäkerhet efterföljs. Amnesty anser också
att representanter för Afghanistans människorättsorganisationer bör bjudas
in för att underrätta säkerhetsrådets medlemmar om läget i Afghanistan.

Bristen på ett fungerande rättssamhälle gör att kränkningar av de
mänskliga rättigheterna kan ske och att förövarna, bland dem väpnade
grupper, åtnjuter straffrihet. Amnesty framför sin oro över att olika
afghanska myndigheter, till exempel styrande på lokal nivå, som har ansvar
för att upprätthålla rättssamhället, begår människorättskränkningar utom
räckhåll för lagen. Detta går emot de internationella konventioner som
Afghanistan har anslutit sig till, och går även emot de mål som satts upp
för FN-styrkan ISAF i säkerhetsrådets resolutioner. Det underminerar såväl
Afghanistans nationella säkerhet, som säkerheten för enskilda medborgare.

Den rådande osäkerheten har lett till att många människorättsförsvarare i
Afghanistan nu inte vågar uttala sig. Många hotas också till livet och
fruktar att de kan dödas, så som skedde med kvinnorättsaktivisten och
chefen för Kandahars kvinnoministerium, Safiye Amajan.

Implementeringen av den så kallade aktionsplanen för fred, försoning och
rättvisa har varit långsam och otillfredsställande, vilket lett till att
kraven på rättvisa för tidigare kränkningar klingar ohörda. Det
rapporteras också om att många civila har dödats och skadats under de
pågående säkerhetsinsatserna av utländska styrkor, inklusive de som har
FN-mandat. Dessa har sagt att de ska kompensera de drabbade, men ännu har
inga formella mekanismer för gottgörelse och ersättning skapats.

Framtiden för Afghanistan och dess folk står på spel tills dess att det
internationella samfundet klarar av att uppfylla sina åtaganden gällande
mänskliga rättigheter och säkerhet i Afghanistan.

Jenny Sjöö Saers,
Amnesty Press och media (praktikant)