Skip to main content

AFGHANISTAN: Mänskliga rättigheter måste garanteras i talibansamtal

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 16:43 CET

Mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, får inte bortprioriteras eller kompromissas med under förlikningssamtal med talibanerna, säger Amnesty inför den Afghanistankonferens som kommer att hållas i London den 28 Januari.

Under konferensen kommer bland andra Afghanistans president Hamid Karzai och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att närvara, tillsammans med andra ledare och utrikesministrar. Deltagarna kommer bland annat att diskutera det försämrade säkerhetsläget i landet, men även program för att återintegrera så kallade moderata talibaner.

- Diplomatiska metoder för att lösa konflikten är ett steg på vägen, men det afghanska folkets rättigheter får aldrig förhandlas bort, säger Sam Zarifi, chef för Amnestys Asienavdelning

Amnesty påtalar att talibanerna gjorde sig skyldiga till fruktansvärda människorättskränkningar under sitt styre, och att de sedan dess inte gjort något som visar på att de skulle handla annorlunda om de åter kom till makten. Det afghanska civilsamhället, och framförallt kvinnogrupper i landet, har uttalat en allvarlig oro för att överlåta någon form av politisk makt till talibanerna.

- Alla samtal med talibanerna måste inkludera tydliga åtaganden när det gäller att respektera och främja det afghanska folkets mänskliga rättigheter, säger Sam Zarifi.

Talibanerna och andra upprorsgrupper i Afghanistan har visat mycket lite respekt både för mänskliga rättigheter och krigets lagar. De har medvetet använt civila som måltavlor i urskillningslösa självmordsattacker som dödat många civila. Enligt siffror från FN, var talibanerna ansvariga för två tredjedelar av de 2 400 civila dödsoffren förra året. I de talibankontrollerade områdena har flickors och kvinnors mänskliga rättigheter inskränkts avsevärt, genom att de till exempel hindras från att gå i skolan, arbeta, röra sig fritt och delta i det politiska livet. 

- De beslutsfattare som samlas i London i veckan, måste visa att de inte kommer att offra det afghanska folkets välbefinnande av politiska eller militära hänsyn.


Malin Eriksson Amnesty Press och media