Skip to main content

AFGHANISTAN: NATO-offensiv utsätter civila för fara

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 17:11 CET

Den omfattande militäroffensiv som NATO och afghanska styrkor för närvarande genomen mot talibaner i de södra delarna av landet, ökar riskerna för en redan hårt drabbad civilbefolkning varnar Amnesty.

- Omkring 10 000 civila har flytt konfliktområdet, men tusentals människor har ännu inte kunnat ta sig därifrån, sade Sam Zarifi, chef för Amnestys Asienavdelning.  

- Sannolikt kommer Afghanistan i år att drabbas av de mest omfattande striderna någonsin. Förra året krävde kriget fler än 2 400 civila dödsoffer, det högsta antalet sedan 2001. Det är med andra ord avgörande att alla stridande parter gör ansträngningar för att minimera riskerna att civila skadas och dödas. 

Människor som blivit tvungna att lämna sina hem har berättat att talibanerna försökt att hindra civila från att lämna konfliktområdet. De har i några fall även tagit skydd och skjutit bland civila. Talibanerna och andra regeringsfientliga grupper är ansvariga för ungefär två tredjedelar av de civila skadorna och dödsfallen förra året, enligt en bedömning som FN gjort.

- Talibanerna åberopar endast internationell rätt när det passar deras egna syften. Det faktum att de inte respekterar dessa lagar går inte att ursäkta och de ska hållas ansvariga för sina handlingar, sade Sam Zarifi.
Amnesty begär också att afghanska och internationella trupper ska garantera att de lever upp till sina rättsliga förpliktelser att skydda civila. NATO-ledda offensiver har sedan 13 februari i år redan lett till 15 civila dödsfall. Tolv personer, inklusive sex barn, dog efter att en amerikansk missil träffade deras hem i söndags. NATO hävdar att attacken berodde på ett systemfel. 

- USA och NATO har åtagit sig att minimera antalet civila dödsfall. Men internationella och afghanska styrkor saknar fortfarande tillräckliga mekanismer för att utreda civila dödsfall och garantera att liknande händelser inte upprepas, sade Sam Zarifi.

Organisationen uppmanar också alla stridande parter att säkerställa möjligheten för humanitär hjälp att ta sig in i området. 

Det afghanska departementet för flyktingar och återvändande, ska enligt uppgifter ha registrerat över 6 000 flyktingar från regionerna Marja och Nad Ali sedan offensiverna tillkännagavs. Amnesty uppmanar Afghanistans regering och alla nationella och internationella biståndsorganisationer att omedelbart hjälpa de människor som är på flykt med mat, dricksvatten, husrum och sjukvård, i linje med FN:s riktlinjer om internflyktingar.


Malin Eriksson
Amnesty Press och media