Skip to main content

Afrika: Regeringar måste visa sin vilja att upprätta en domstol för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 21:00 CEST

Afrikanska regeringar får inte ytterligare fördröja eller underminera etablerandet av en afrikansk domstol för mänskliga rättigheter, uppmanar Amnesty i ett uttalandet på den 18:e årsdagen av införandet av den afrikanska deklarationen om mänskliga rättigheter.

Samtliga 53 medlemsstater i den Afrikanska Unionen, AU, har ratificerat deklarationen, som är det största och viktigaste verktyget vad gäller främjandet av mänskliga rättigheter på den afrikanska kontinenten. Deklarationen garanterar både medborgerliga och politiska rättigheter, samt även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Men trots att 18 år har gått sedan deklarationen trädde i kraft är de mänskliga rättigheterna i Afrika fortfarande föremål för allvarliga kränkningar. Afrikanska regeringar har överlag underlåtit eller misslyckats med att ta itu med problemen. Långvariga väpnade konflikter har resulterat i stora flyktingströmmar, godtyckligt dödande, lemlästningar och bortföranden, samt tvångsrekrytering av barnsoldater.

1998 fattade AU beslut om att upprätta en afrikansk domstol i syfte att hantera brott mot mänskliga rättigheter, men den afrikanska unionens medlemsstater har hittills inte visat tillräckligt engagemang och politisk vilja för att domstolen ska kunna börja sitt arbete.

I en tid då respekten för de mänskliga rättigheterna visar stora brister, är det absolut nödvändigt att AU sänder en kraftfull signal om att unionen kommer följa och garantera den afrikanska deklarationens och den afrikanske domstolens grundläggande ideal. Som en institution som konstruerats för att spela en betydande roll i kampen mot straffriheten för de som begår brott mot mänskliga rättigheter i Afrika, har den afrikanska domstolen potential att öka skyddet för mänskliga rättigheter, både regionalt och nationellt. Etablerandet av en effektiv och oberoende afrikansk domstol kommer dessutom att säkerställa att AU:s medlemsstater uppfyller den afrikanska deklarationen. Amnesty uppmanar därför alla medlemmarna i den afrikanska unionen att snarast ratificera protokollet till domstolen.Författad av: Sara H Ångström, praktikant Amnesty press och media


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se