Skip to main content

ALGERIET: Ny amnestilag utlovar fortsatt straffrihet

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 14:21 CET

Den algeriska regeringen sätter munkavle på människorättsfösvarare, inskränker offentlig debatt, ökar presidentens befogenheter och inför straffrihet för brott under internationell rätt och andra grova människorättskränkningar. Det framgår av ett presidentdekret som antogs av regeringen i måndags, skriver Amnesty, Human Rights Watch och två andra människorättsorganisationer i ett gemensamt uttalande.

Presidentdekretet antogs den 27 februari 2006 utan att ha föregåtts av någon debatt i landets parlament. Den nya lagen kommer att innebära att amnesti införs och straffriheten befästs för de fortfarande outredda människorättskränkningar som begicks av säkerhetsstyrkor och milisgrupper under åren av intern väpnad konflikt, då upp till 200 000 personer dödades och ytterligare tusentals "försvann". Offren och deras anhöriga förvägras därmed rättvisa och möjlighet att söka upprättelse i domstolar. Lagen ger också möjlighet för familjer till "försvunna" att söka kompensation, men endast om de går med på att ta emot utfärdade dödscertifikat. Många familjer motsätter sig detta eftersom staten under lång tid förvägrat dem information som avslöjar sanningen om de "försvunnas" öden. Vidare stadgar lagen tre till fem års fängelse och böter för den person som muntligen eller skriftligen exploaterar såren från den "nationella tragedin" i syfte att skada eller försvaga Algeriets institutioner, underminera dess representanters goda rykte eller fläcka omvärldens bild av Algeriet. Den begränsningen av yttrandefriheten hotar offren, anhöriga, människorättsförsvarare, journalister och andra algerier som på olika sätt kritiserar säkerhetsstyrkornas agerande under konfliktåren. Den riskerar till och med att leda till att "försvunnas" familjer bestraffas för att de fortsätter sin kamp för rättvisa och mot straffrihet.

Amnesty, Human Rights Watch och de andra två människorättsorganisationerna fördömer presidentdekretet som står i skarp kontrast till internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Algeriets regering uppmanas att omedelbart vidta effektiva åtgärder som garanterar alla offren för kränkningar, liksom deras anhöriga, rätten till sanning, rättvisa och full upprättelse. Verklig försoning kan inte uppnås med bibehållen straffrihet.

Maria Bexelius