Skip to main content

​Amnesty agerar för HBTQI-personer i Japan

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2017 00:01 CEST

Årets pridefestivaler har dragit igång och fler följer under våren och sommaren. På flera ställen runt om i landet kommer Amnesty finnas på plats för att uppmärksamma situationen för HBTQI-personer i Japan.

I Japan är diskrimineringen av HBTQI-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) utbredd och skyddet från offentliga aktörer svagt. De utsätts för diskriminering på arbetsplatser, i skolan, inom familjen, inom hälso- och sjukvården och i samhället i övrigt. Många HBTQI-personer har svårigheter att få tillgång till medicinskt nödvändig vård, som till exempel hormonbehandling för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker och myndigheter, vilka är vanligt förekommande, bidrar med stor sannolikhet till att diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fortfarande är så utbredd.

- Att få älska vem man vill, att få leva med vem man vill, att bemötas med respekt av det offentliga oavsett läggning och könsidentitet, det är en mänsklig rättighet. Det gäller i Japan precis som i alla andra länder. Nu inför pridesäsongen demonstrerar vi världen över att rätten till kärlek och identitet ska gälla lika för alla, och genom den här kampanjen går vi i bredd med Japans dynamiska HBTQI-rörelse , säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

Bland dem som är först ut i Amnestys kampanj finns bland annat Lund 19-21 maj, där även HBTQI-gruppen i Lund kommer att delta och ha ett tält och gå i paraden. Senare väntar till exempel West Pride 7-11 juni, Stockholm Pride 31 juli-6 aug och Malmö Pride 4-10 aug.

Länk till aktionen hittar du här.

Länk till en blogg om hbtqi-personers (brist på) rättigheter i världen, skriven av Johanna Westeson, hitttar du här.

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.