Skip to main content

Amnesty International fyller 50 år

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2011 20:34 CEST

Amnesty International bildades 1961 av Peter Benenson, en brittisk advokat. Hans inspiration var en artikel om hur två studenter i den dåvarande diktaturen Portugal hade dömts till fängelse för att de skålat för friheten. Detta ledde till ett upprop i den brittiska tidningen "The Observer den 28 maj 1961 om "de glömda fångarna" - alla de människor som satt fängslade runt om i världen för att de uttryckt sina åsikter. 
På lördag den 28 maj kommer Amnestymedlemmar runt om i världen att utropa en symbolisk skål för friheten. 

Peter Benensons upprop till stöd för samvetsfångar har under 50 år utvecklats till världens största människorättsorganisation med drygt tre miljoner medlemmar, givare och aktivister i över 150 länder. 
- Under 50 år har Amnestyaktivister bidragit till tiotusentals människors frigivning, stoppat tortyr och avrättningar. Men trots flera framsteg är utmaningarna minst lika stora idag som då, säger Lise Bergh, generalsekreterare för svenska Amnesty. 

Kampen för ett liv i värdighet med respekt för såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är lika viktig idag som för 50 år sedan då Peter Benenson grundade Amnesty. Då liksom nu står människorättsförsvarare runt om i världen bakom kraven, då liksom nu utsätts de för förtryck, för fängslanden, tortyr och andra övergrepp på grund av sina åsikter.

Sedan Amnesty International bildades har kampen för mänskliga rättigheter vuxit till en massrörelse runt om i världen. Organisationen har ständigt utvecklats för att kunna möta utmaningarna i en värld som snabbt förändras. Det ursprungliga arbetet för samvetsfångar och medborgerliga och politiska rättigheter omfattar idag även kampanjer kring frågor som rör ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

- Människor ställer idag krav på respekt för såväl socio-ekonomiska som politiska rättigheter, de är odelbara och måste ses som en helhet om vi ska kunna uppnå en värld fri från fruktan och fri från nöd, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International. 

Regeringar lever inte upp till löftena i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De bryter mot konventioner som de anslutit sig till och därmed åtagit sig att efterfölja. De är själva ansvariga för allvarliga övergrepp eller ser mellan fingrarna när andra begår övergreppen. Två tredjedelar av världens befolkning saknar i realiteten tillgång till verklig rättvisa, och övergrepp leder till och förvärrar fattigdom. Diskriminering mot kvinnor är utbredd, yttrandefriheten är hårt begränsad i många länder och bara under 2010 har Amnesty dokumenterat fall av tortyr i 98 länder. 

Under ett halvt sekel har Amnesty förmedlat vittnesmål om fruktansvärda övergrepp, men har också drivit kampanjer för rättvisa och givit hopp till dem som utsatts för förtryck och övergrepp. 

Amnesty har varit ledande i kravet på att torterare ska ställas inför rätta och att upphäva straffriheten för alla de ledare som gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Sedan 1977 har Amnesty aktivt arbetat för ett totalt avskaffande av dödsstraffet - en kampanj som varit mycket framgångsrik. År 1977 hade endast 16 länder avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning, i dag är den siffran 96. Mycket arbete återstår men målet - en värld utan dödsstraff - känns inte orealistiskt även om det kan ta många år. 
Under Amnestys jubileumsår kommer en av kampanjerna rikta in sig på Vitryssland - det enda landet i Europa som fortfarande använder dödsstraffet. Kampanjen startar den 28 maj.

Femtio års kamp för att stå upp mot tyranniet och orättvisor har visat att förändring är möjlig. Människor som går samman tvärs över landsgränser och oberoende av religion eller politiska åsikter kan nå fantastiska resultat. 

För mer information kontakta Amnestys pressekreterare, Elisabeth Löfgren, 08-729 02 20 eller mobil 070 433 09 16