Skip to main content

Amnesty uppmanar länder att stödja deklaration om ursprungsfolkens rättigheter

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 13:08 CEST

I samband med världens ursprungsfolks internationella dag som firades den
9 augusti uppmanar Amnesty alla länder att stödja FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Deklarationen antogs i FN-rådet för de mänskliga rättigheterna i juni 2006 och kommer att tas upp i generalförsamlingen om ett par veckor. Arbetet med denna deklaration har pågått i över tjugo år och det är därför viktigt att inga ytterligare fördröjningar hindrar generalförsamlingen från att anta den viktiga texten.

Sju stater, Australien, Kanada, Colombia, Guyana, Nya Zeeland, Ryssland och Surinam, har begärt fortsatta förhandlingar om deklarationens innehåll. Amnesty menar att detta kan leda till oacceptabla fördröjningar och att risken finns att deklarationen aldrig implementeras eller att dess innehåll blir för svagt för att effektivt skydda ursprungsfolkens rättigheter.

Amnesty välkomnar beslutet i den Afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter som antog en positiv "rådgivande åsikt" till deklarationen och hoppas nu att alla afrikanska stater kommer att ställa sig bakom deklarationen i FN.

Deklarationen uppmanar alla världens länder att samarbeta med ursprungsfolk för att garantera deras rätt till självbestämmande, utbildning, kulturell identitet samt tillgång till land och resurser nödvändiga för deras uppehälle och levnadssätt. Den markerar ett viktigt steg framåt i arbetet för att sätta stopp för de grova människorättskränkningar som många ursprungsfolk utsätts för världen över.


Länk till det fullständiga uttalandet:
http://web.amnesty.org/actforwomen/svaw-090807-feature-eng

Författad av: Katarina Jansson, praktikant Amnesty Press och Media