Skip to main content

​Amnestys årsrapport 2015: De mänskliga rättigheterna är under attack!

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 01:01 CET

Amnesty International släpper sin årsrapport för 2015/2016 och varnar för att det internationella skyddet för mänskliga rättigheter är i fara.

- Inte bara är våra rättigheter hotade, det gäller även de lagar och system som finns där för att värna dem. Många regeringar har utan att tveka brutit mot internationell rätt och underminerar med flit de institutioner som är till för att skydda människors rättigheter, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty.

Ett kortsiktigt tänkande hos länder som enbart ser till sina egna intressen - tillsammans med drakoniska säkerhetsåtgärder - har lett till ett massivt angrepp på grundläggande fri- och rättigheter runt om i världen.

- Miljontals människor lider enormt på grund av hur stater och väpnade grupper agerar, samtidigt som regeringar på ett skamligt sätt utmålar skyddet av mänskliga rättigheter som ett hot mot säkerhet, lag och ordning och nationella "värden", det säger Salil Shetty, generalsekreterare Amnesty International, i samband med att organisationen släpper sin årsrapport över situationen för mänskliga rättigheter i världen.

Mänskliga rättigheter hotas över hela världen

Amnesty International varnar för en smygande trend som underminerar mänskliga rättigheter när regeringar med flit attackerar, underfinansierar eller struntar i institutioner som finns där för att hjälpa oss att bevaka våra rättigheter.

- Det är inte bara våra rättigheter som hotas, utan även de lagar och system som finns där för att skydda dessa rättigheter. Över 70 års hårt arbete och framgångar när det gäller mänskliga rättigheter riskerar att gå förlorade, säger Salil Shetty.

FN:s olika organ för mänskliga rättigheter, internationella brottmålsdomstolen och regionala mekanismer som Europarådet och det interamerikanska systemet för skyddet av de mänskliga rättigheterna, blir hela tiden underminerade av regeringar som försöker komma undan att själva bli granskade för vad de gör. Amnesty International uppmanar regeringar att politiskt stötta och till fullo finansiera de existerande system som finns till för att upprätthålla internationell rätt och skydda människors rättigheter.

Rättigheter hotas på nationell nivå

Amnesty International har dokumenterat hur flera regeringar under 2015 utan att tveka har har brutit mot internationell rätt i det egna landet.

Minst 122 stater använde sig av tortyr eller annan förnedrande behandling eller bestraffning, och minst 30 länder tvingade olagligen tillbaka flyktingar till länder där de var i fara. I minst 19 länder har krigsförbrytelser eller andra brott mot "krigets lagar" begåtts av regeringar eller väpnade grupper.

Amnesty International varnar också för en oroande trend bland regeringar att mer och mer rikta in sig på - och angripa - aktivister, advokater och andra som arbetar för att försvara mänskliga rättigheter.

- Istället för att erkänna den viktiga roll som dessa människor spelar i samhället så har regeringar avsiktligt bestämt sig för att kväva kritiken i det egna landet. De har brutit mot sina egna lagar i de här tillslagen mot medborgarna, säger Salil Shetty.

Amnesty International menar att det här delvis beror på reaktionerna från många regeringar med anledning av de växande säkerhetshoten under 2015.

- De här missriktade reaktionerna hos många regeringar har varit förkrossande för civilsamhället, för rätten till privatliv och för rätten till yttrandefrihet. Det har helt enkelt varit ett försök att göra mänskliga rättigheter till fula ord genom att utmåla dem som något som är emot nationell säkerhet, lag och ordning och "nationella" värden. Regeringar har till och med brutit mot sina egna lagar med det här agerandet, säger Salil Shetty.

FN är i desperat behov av en återupplivning

FN och dess organ som ska skydda mänskliga rättigheter och flyktingar har lidit svårt av den fientlighet och nonchalans som motsträviga regeringar visat under 2015.

- FN bildades för att "rädda kommande generationer från att plågas av krig" och för att "på nytt bekräfta tron på fundamentala mänskliga rättigheter", men idag, när FN står inför enorma utmaningar, är FN mer sårbart än det någonsin har varit, säger Salil Shetty.

Flera regeringar har avsiktligt hindrat FN från att stoppa vidriga massövergrepp eller att ställa förövare till svars, de har också avvisat eller visat förakt för FN:s rekommendationer när det gäller att förbättra mänskliga rättigheter i det egna landet.

Konflikten i Syrien är ett fruktansvärt exempel på vilka katastrofala konsekvenser det får för människor när FN systematiskt misslyckas med att fullfölja sin viktiga roll när det gäller att upprätthålla mänskliga rättigheter, internationell rätt och ett ansvarsutkrävande.

Nästa generalsekreterare, som kommer väljas senare i år och som kommer tillträda sin post under januari 2017, kommer ärva en organisation som har åstadkommit mycket men som är i desperat behov av en återupplivning, menar Amnesty International. Organisationen uppmanar FN:s medlemsländer och FN:s säkerhetsråd att visa ett modigt nytänkande i en reformering av FN, och då starta med processen runt hur en ny generalsekreterare blir vald.

- FN:s medlemsländer har nu en historisk möjlighet att ge nytt liv till organisationen genom att stötta en stark kandidat som generalsekreterare, en person som har det engagemang, det personliga mod och den vision som behövs för att stå emot mot de stater som är inriktade på att underminera mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt, säger Salil Shetty.

För att åstadkomma detta menar Amnesty International att valprocessen måste vara rättvis och transparent, och det ska vara känt och tydligt hur kandidaterna ställer sig till de stora utmaningar som FN står inför idag när det gäller mänskliga rättigheter.

En uppmaning till världens ledare att agera

- Världen står idag inför många utmaningar, varav flera av dem har skapats eller förlängts av regeringar som har spelat politiska spel med människors liv. Miljontals flyktingar lider när konflikter snabbt förökar sig och väpnade grupper medvetet attackerar civila och begår andra grova övergrepp. Världens ledare har makt att förhindra att de här kriserna ytterligare eskalerar. Regeringar måste sluta med sina angrepp på våra rättigheter och förstärka de försvar som världen skapat för att försvara dem. Mänskliga rättigheter är en nödvändighet, inte en accessoar. Riskerna för mänskligheten har aldrig varit högre, säger Salil Shetty.

BAKGRUND

Amnesty International har dokumenterat grava kränkningar av människors ekonomiska, sociala och politiska rättigheter i flera länder under 2015 samt attacker mot de institutioner som finns just för att skydda dessa rättigheter.

Nedan följer några exempel.

*Angola använder förtalslagar och statliga säkerhetslagar för att trakassera, gripa och fängsla personer som fredligt uttrycker sina åsikter. Angola struntar också offentligt i FN:s rekommendationer kring människorättskränkningarna som pågår.

*I Burundi är säkerhetsstyrkorna skyldiga till ett systematiskt dödande och ett utbrett användande av våld, det pågår också insatser i landet i syfte att förtrycka dem som ägnar sig åt att försvara mänskliga rättigheter.

*I Egypten har tusentals personer gripits, bland dem fredliga regimkritiker, under parollen att det handlar om "nationell säkerhet". Hundratals sitter häktade på förlängd tid utan åtal eller rättegång, och hundratals andra har dömts till döden.

*I Gambia förekommer tortyr, påtvingade försvinnanden och en kriminalisering av hbtqi-personer. Landet har också uttryckligen vägrat att samarbeta med FN och regionala människorättsorgan när det gäller yttrandefrihet, påtvingade försvinnanden och dödsstraffet.

*Genom att behålla sin militära blockad av Gaza har Israel ägnat sig åt en kollektiv bestraffning av de 1,8 miljoner människor som bor där. Israel har också, precis som Palestina, vägrat att uppfylla ett FN-krav om att utföra trovärdiga undersökningar om krigsbrott begångna under 2014-års Gazakonflikt.

*I Kenya förekommer utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden och diskriminering av flyktingar i samband med landets anti-terroristoperationer. Landet försöker också underminera ICC, den internationella brottmålsdomstolen, och dess möjlighet att skapa rättvisa.

*I Kina ökar hela tiden tillslagen mot människorättsförsvarare och flera "svepande" lagar har tillkommit med hänvisning till "nationell säkerhet".

*I Mexiko pågår allvarliga människorättskränkningar, bland annat är 27 000 personer försvunna. När det gäller det utbredda användandet av tortyr så har landets skarpa sätt att svara på FN:s kritik fått till följd att det råder så gott som straffrihet för tortyr, trots fler och fler anmälningar.

*Som en reaktion på den fruktansvärda attacken i Peshawar begick Pakistan allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och använde sig på ett obarmhärtigt sätt av dödsstraffet.

Landet har också en policy när det gäller internationella icke-statliga organisationer (NGOs) som ger myndigheterna rätt att bevaka dem och stänga ner dem om de bedöms agera "mot landets intresse".

*Ryssland använder sig av vaga säkerhets- och antiterroristlagar på ett repressivt sätt för att tysta civilsamhället, landet vägrar kännas vid dödandet av civila i Syrien och har också cyniskt blockerat beslut i FN:s säkerhetsråd när det gäller FN:s möjlighet att agera i Syrien.

*Saudiarabien har slagit till brutalt mot dem som vågat efterlysa reformer eller som har kritiserat myndigheterna, landet har begått krigsförbrytelser när de lett bombningarna i Jemen och de har även hindrat FN från att undersöka övergrepp gjorda av båda sidor i konflikten.

*I Slovakien fortsätter en omfattande diskriminering mot romer, trots åratal av försök från nationella och regionala grupper att få stopp på det. Det här har lett till att Europeiska kommissionen behövt ta till ett överträdelseförfarande mot landet. (Det vill säga att vidta åtgärder mot ett land som agerat i strid med EU:s gemensamma regler.)

*Storbritannien har fortsatt med sin massövervakning och motiverat det med att det handlat om terrorismbekämpning. Landet har även gjort bakåtsträvande försök att undvika en granskning av Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

*I Syrien har tusentals civila dödats i direkta och urskillningslösa attacker med oljefatsbomber, av andra vapen eller på grund av tortyr när de varit fängslade. Landet har också upprätthållit långvariga belägringar av civila områden och blockerat internationell hjälp från att nå den svältande civilbefolkningen.

*I Thailand har fredliga kritiker gripits för sådant som att de satt upp pjäser, skrivit kommentarer på facebook eller visat upp graffiti. Militären har avvisat internationella krav på att inte utöka sin egen makt för att på ett orimligt sätt kunna begränsa rättigheter och tysta oliktänkande med hänvisning till "säkerheten".

*Ungern har stängt sina gränser för tusentals flyktingar i akut nöd. Landet har också hindrat kollektiva regionala försök att hjälpa flyktingarna.

*I USA finns Guantanamo fortfarande kvar, ett exempel på vilka grava konsekvenser "det globala kriget mot terrorn" kan få. USA har dessutom underlåtit att åtala dem som är ansvariga för tortyr och påtvingade försvinnanden.

*I Venezuela fortsätter allvarliga brister när det gäller rättslig prövning av grova brott mot mänskliga rättigheter och människorättsförsvarare attackeras konstant. Venezuela har även upprepade gånger fördömt den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, något som följer på landets tidigare utträde från den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter - vilket i sin tur har gjort att offer för människorättskränkningar i landet nekats möjlighet till rättvisa.


FAKTA:

Siffrorna gäller för de 160 länder som finns med i Amnestys årsrapport 2015/16.

*I minst 113 av länderna inskränktes yttrandefriheten och pressfriheten godtyckligt.

*Över 60 miljoner människor i världen var på flykt, många av dem har har varit på flykt i flera år.

*Över 30 länder tvingade olagligen flyktingar att återvända till länder där de var i fara.

*Väpnade grupper begick övergrepp i minst 36 länder.

*Minst 156 människorättsförsvarare blev avrättade eller dog när de satt häktade.

*I minst 61 länder finns samvetsfångar - det vill säga människor som fängslats enbart för att de utövat sina mänskliga rättigheter.

*Minst 122 länder ägnade sig åt tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.

*Krigsförbrytelser eller andra brott mot "krigets lagar" förekom i minst 19 länder.

*I minst 55 procent av länderna förekom bristfälliga rättegångar. När en rättegång är bristfällig skipas inte rättvisa - vare sig för den åtalade, för den som utsatts för brottet eller i samhällets ögon.

*Minst 20 länder, och fyra under 2015, har nu godkänt lagar eller lagförslag som erkänner äktenskap eller partnerskap mellan personer av samma kön. 


Situationen för Sverige

När det gäller Sverige tar Amnesty upp att det förekommit erbjudande om att utföra så kallade "oskuldskontroller" på några vårdcentraler, och refererar till programmet som Kalla fakta sände i oktober 2015. Amnesty tar också upp att justitieombudsmannen (JO) framfört skarp kritik mot polisdatabasen över romska personer och att arbetet fortsätter när det gäller att granska och föreslå förbättringar för hur förundersökningar och åtal om våldtäkt hanteras av rättssystemet. Amnesty tar också upp att det nu finns ett förslag på att en ny lag ska införas där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott, något Sverige länge kritiserats för att sakna.

Läs mer här, länk till rapporten på engelska finns i bifogad pdf, samt i flera språk på www.amnesty.org.

Ytterligare material på svenska finns på: https://www.amnesty.se/arsrapport/

Beställning av årsrapport görs till: distributionen@amnesty.se, kostnad 200 kr + porto (leverans början av april)

Bildtext: Flyktingar i Ungern

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument