Skip to main content

Amnestys internationella styrelse får svensk ordförande

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 08:52 CEST

Hanna Roberts blev i helgen vald till ordförande för Amnestys
internationella styrelse, IEC. - Den stora utmaningen blir att försöka
hitta nya former för aktivism så att Amnesty kan nå nya medlemmar som är
intresserade av mänskliga rättigheter och de stora globala frågorna.

Hanna Roberts vill också verka för att Amnesty växer som organisation,
framförallt i nya områden som Afrika och Mellanöster där Amnesty tidigare
inte haft lika mycket medlemmar.

En annan viktig fråga för hela Amnestyrörelsen är att sätta mänskliga
rättigheter på den internationella agendan igen, menar 35-åriga Roberts,
som till vardags är forskare på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds
universitet.

- Segrar vi trodde var vunna inom folkrätten har visat sig vara bräckliga
och utmanas av både stater och väpnande grupper, och det är vanliga civila
som får betala priset.

När Hanna Roberts blev invald i Amnestys internationella styrelse 2003 var
hon den första svenska ledamoten i styrelsen sedan 1970-talet, då Thomas
Hammarberg deltog. Hon har varit särskilt ansvarig för ungdoms- och
biståndsfrågor, Amnestys arbete gentemot företag samt organisationens
interna arbete i de nordeuropeiska länderna. Hanna Roberts var mellan
2000-2003 ordförande för svenska Amnesty.

Hanna Roberts har varit aktiv Amnestymedlem i nästan tjugo år och ett av
hennes första större uppdrag i Sverige var att resa runt i hela landet för
att kartlägga Amnestygruppernas verksamhet och vilket stöd de kunde behöva
från organisationen. En av de frågor hon varit särskilt engagerad i är att
påverka företag att respektera mänskliga rättigheter och hon var med att
starta svenska Amnestys Business Group, ABG. Hanna Roberts beskrivs som
konkret, handlingskraftig och duktig på att förena olika åsikter, vilket
kan vara bra egenskaper för en ordförande som ska förena viljor från 1.8
miljoner medlemmar i mer än 150 länder.

Författat av: Solveig Hauser