Skip to main content

Bahamas: Omänskliga förhållanden i flyktingläger

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 19:29 CEST

Upprepade fall av misshandel och tortyr har rapporterats från Carmichael-centret för asylsökande och "illegala invandrare" på Bahamas. De intagna, de flesta medborgare från Haiti och Kuba, hålls i lägret under fängelseliknande förhållanden, nekas medicinsk vård och får inte tillräckligt med vatten och mat.

Den 1 oktober blev de kubanska asylsökande Rene Mendoza Banos och Jorge Luis Conde slagna med batonger och utsatta för skenavrättningar genom att en pistol riktades mot deras huvuden. Enligt uppgift flydde männen från Kuba på grund av trakasserier från polisens sida, eftersom de tillhör det förbjudna politiska partiet Partido Democrático 30 de Noviembre.

Den 9 oktober flydde flera av de haitiska medborgarna från lägret, vilket, av allt att döma, fick till följd att flera av de intagna misshandlades. Många blev allvarligt skadade men fick ingen vård utan skickades tillbaka till Haiti. Risken kvarstår dock att de som är kvar i lägret blir utsatta för fortsatt misshandel.

Den 10 oktober blev flera av kubanerna, bland dem ett antal barn, tvingade att ställa sig mot ett stängsel där de fick stå i flera timmar, utan vatten, i 30 graders värme. Amnesty betraktar detta samt skenavrättningarna som tortyr.

I Carmichael-centret finns flera barn i åldrarna tre till nio år. Åtminstone ett av barnen har hållits där i över sex månader vilket strider mot FN:s barnkonvention. Bahamas har ratificerat konventionen, som föreskriver att barn får hållas i förvar endast som sista utväg och under kortast möjliga tid.

Flera av de häktade vill söka asyl, men har enligt uppgift varken tillgång till ett juridiskt ombud eller till UNHCR. Amnesty befarar att förhållandena i lägret används för att avskräcka dem från att söka asyl. Det finns risk för att de tvingas återvända utan att deras ärenden har blivit prövade.

Författad av: Nadja Odobasic, praktikant Amnesty Press och media

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se