Skip to main content

BANGLADESH Våldsamheter i samband med överlämnande till interimregering

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 15:48 CET

Amnesty fördömer den våldsvåg som har svept över Bangladesh de senaste sex
dagarna. Ledarna för samtliga politiska partier måste fördöma detta våld.
Dessutom bör de omedelbart agera för att försäkra sig om att deras
partimedlemmar inte begår fler våldsdåd i valrörelsen inför de allmänna
valen.

Man måste genast utreda dödsfallen, mordbränderna och plundringarna, samt
det riktade politiska våldet, som skett nyligen. Dessa brutala incidenter
som tagit dussintals liv, och inger fruktan hos allmänheten, visar hur
viktigt det är att mänskliga rättigheter blir en hörnsten i alla politiska
program. Samtliga politiska partier bör utan dröjsmål undersöka varje
rapport om partimedlemmars inblandning i våldsamheter, där man ska
samarbeta fullt ut för att försäkra sig om att de skyldiga ställs inför
rätta.

Amnesty skickade nyligen ut en rapport till alla partier där man visade på
den nyckelroll som de politiska partierna har för att se till att
kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet upphör. Huvudpunkten
var att alla politiska partier måste ta ansvar för att förhindra att deras
partimedlemmar kränker de mänskliga rättigheterna. De måste också se till
att de som gör sig skyldiga till sådana kränkningar ställs inför rätta,
detta oberoende av deras partitillhörighet.

Åsikts- och mötesfriheten är skyddad i internationella fördrag om
mänskliga rättigheter. Amnesty uppmanar ledarna för de politiska partierna
att se till att dessa grundläggande rättigheter alltid respekteras, och
att politiska möten, kampanjarbete eller uttryck för oliktänkande i
valrörelsen ska fortlöpa fredligt.Ulrika Olovson,
Amnesty Press och media (praktikant)