Skip to main content

BOSNIEN-HERCEGOVINA, KROATIEN OCH SLOVENIEN: Romska barn diskrimineras

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:00 CET

Extrem fattigdom, diskriminering i skolan, och brister i läroplaner förhindar romska barn i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Slovenien från
att åtnjuta sin rätt till utbildning. En ny rapport från Amnesty fokuserar på hur romska barn i dessa tre länder utesluts från grundskolan, och hur regeringarna hittills har underlåtit att ta itu med problemen. Detta leder till att romernas marginalisering i samhället upprätthålls, säger Amnesty.

Rätten till utbildning och till icke-diskriminering finns i både
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och i de tre
ländernas grundlagar. Regeringarna har inrättat speciella program som ska
inkludera romerna i skolväsendet, men både regeringar och
människorättsorganisationer medger att detta inte räcker till. Tillgången
på utbildning för romska barn är som bäst ofullständig.

I vissa fall får romska barn tillgång till gratis skolmat, läroböcker och
skolskjuts, men detta når inte alla. Att ta sig till skolan kan vara
omöjligt när det är för långt att gå till fots och man inte har varma
kläder, och att göra läxor i trånga, kalla hem är svårt. Romer från
Slovenien sade till Amnesty:
- Vissa av oss bor i hyddor. Hur kan barnen då göra bra ifrån sig i
skolan?
En lärare i Bosnien-Hercegovina sade:
- Barn kommer inte till skolan eftersom de inte har några kläder, eller en
smörgås att ta med sig.

I vissa fall diskrimineras de romska barnen av sina lärare. De kan till
exempel placeras i speciella grupper eller klasser för "endast romer", och
erbjudas en ofullständig läroplan. Negativa stereotyper om romernas
"livsstil" eller attityd mot utbildning, används ofta för att förklara
bristande närvaro och dåliga betyg. Att föräldrarna är alkoholister och
att barnen är benägna att svära, stjäla och slåss användes som argument
för att segregera romska barn från övriga elever på en skola i Kroatien.

Många av de problem som barnen möter beror på språkbarriärer. Många romska
barn har ingen eller lite kunskap i det språk som talas i landet där de
bor, och de språk som romerna talar är, till skillnad från andra
minoritetsspråk, i princip obefintliga på skolorna. Åtgärder som skulle
kunna avhjälpa språkproblemen är att förbättra tillgången till förskolor
för romska barn, och att anställa lämpligt utbildade romska
lärarassistenter. Dessa åtgärder har dock inte implementerats i någon
vidare utsträckning. Romsk historia och kultur är inte systematiskt
inkluderade i läroplanerna.

Amnesty uppmanar de tre länderna att snarast agera för att bemöta
diskrimineringen av romer i skolan. Man bör försäkra sig om att inga
romska barn placeras i speciella klasser enbart på grund av att de är
romer, och att utbilda lärarna för att motverka de negativa fördomar som
finns. På lång sikt bör man tackla de problem som beror på extrem
fattigdom och se till att romernas språk och kultur inkluderas i
undervisningen, för att se till att romska barn till fullo kan delta i
utbildningen.
- Det är regeringarnas ansvar att bryta den onda cirkeln av analfabetism,
fattigdom och marginalisering, och att integrera den mest utsatta delen av
landet befolkning, säger Amnesty.


Läs rapporter och faktablad om de tre länderna:

False start: The exclusion of Romani children from primary education in
Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia (AI Index: EUR 05/002/2006)
http://web.amnesty.org/library/index/engeur050022006
Bosnia and Herzegovina: Roma and the right to education Factsheet (AI
Index: EUR 63/014/2006)
http://web.amnesty.org/library/index/engeur630142006
Croatia: The Roma and the right to education Factsheet (AI Index: EUR
64/001/2006) http://web.amnesty.org/library/index/engeur640012006
Slovenia: Roma and the right to education Factsheet (AI Index: EUR
68/002/2006) http://web.amnesty.org/library/index/engeur680022006Jenny Sjöö Saers,
Amnesty Press och media (praktikant)