Skip to main content

BURKINA FASO Diskriminerande sjukvård orsakar mödradödlighet

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 11:36 CET

Uppgifter från regeringen i Burkina Faso visar att över 2 000 kvinnor i landet dör varje år i samband med graviditet eller under förlossning. Detta på grund av att de hindras tillgång till hälsovård.

- Varje kvinna har rätt till sitt eget liv och den sjukvård som behövs. Regeringen måste öka sina ansträngningar för att hindra mödradödlighet. Kvinnor i Burkina Faso sitter fast i en ond cirkel av diskriminering, vilket leder till att en förlossning kan vara livshotande, säger Amnesty Internationals biträdande generalsekreterare, Claudio Cordone.

Många kvinnor i Burkina Faso är underordnade männen och har liten kontroll över sina liv, trots att de har lika status enligt burkinsk lag. För ett par år sedan antog den burkinska regeringen, med hjälp av utländskt bistånd från till exempel Sverige, ett åtgärdsprogram. Det innebär att 80 procent av kostnaderna i samband med en förlossning subventioneras, och hela kostnaden för fattiga. Detta har lett till förbättringar men åtgärden utnyttjas av korrupt sjukvårdspersonal, som kräver pengar och stoppar i egen ficka. Kriterier som bestämmer vem som är fattig finns inte och medför att pengar fortsätter att vara ett hinder för att få tillgång till medicinsk vård.

Fattigdom är en huvudorsak till mödradödlighet, särskilt bland kvinnor som lever på landsbygden och har det ekonomiskt svårt och lång väg till närmaste hälsoklinik. Där är även bristen på medicin och utbildad personal större. Många möts med en negativ och diskriminerande attityd från personal och uppsöker därför inte vård.

Amnesty uppmanar regeringen i Burkina Faso att utveckla och förbättra tillgången till familjerådgivning, att avskaffa ekonomiska hinder för mödravård, att fördela en rättvis tillgång till vårdkliniker, utbilda personal och komma till rätta med korruptionen.

- Mödradödlighet är en tragedi som berövar tusentals familjer deras hustrur, mödrar, systrar och döttrar varje år. Så länge kvinnor inte tillåts bestämma över sina egna kroppar kommer tusentals fortsätta att dö, säger Claudio Cordone.

Bakgrund
- Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder, enligt UNDP:s rapport från 2009.
- Amnesty driver just nu en kampanj i Burkina Faso för att få ett slut på mödradödlighet.
- Kampanjen är en del av Amnestys världsomspännande kampanj Fattigdom - en rättighetsfråga
- Amnesty anser att fattigdom är en fråga om mänskliga rättigheter och uppmanar därför till ett slut på människorättskränkningar som driver och håller kvar människor i fattigdom.

Läs rapporten

Stina Thomsson
Amnesty Press och media