Skip to main content

BURMA Förtryck av etniska minoriteter måste upphöra innan valet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:58 CET

I en ny rapport varnar Amnesty för att förtrycket mot etniska minoriteter kan komma att öka inför de kommande valen i Burma.

Rapporten, The Repression of ethnic minority activists in Myanmar, bygger på vittnesmål från över 700 aktivister från de sju största etniska minoriteterna och täcker en tvåårsperiod från augusti 2007.

Myndigheter har gripit, fängslat och i vissa fall torterat och dödat aktivister från etniska minoriteter. Minoritetsgrupper har också utsatts för omfattande övervakning, trakasserier och diskriminering när de deltagit i legitima aktiviteter.

- Aktivismen i Burma är inte begränsad till centrala regioner och städer. Alla lösningar på landets djupt oroande människorättskris måste även innefatta rättigheter för landets stora etniska minoritetsbefolkning, sade Benjamin Zawacki.

Mer än 2 100 politiska fångar, inklusive många från de etniska minoriteterna, tynar i dag bort i Burmas fängelser under bedrövliga omständigheter. De flesta är samvetsfångar som fredligt har uttryckt sina åsikter.


Organisationen uppmanade på måndagen Burmas grannar inom ASEAN och Kina, Burmas främsta allierade, till att sätta press på regeringen.

Amnesty kräver att regeringen häver restriktionerna för religions-, mötes- och föreningsfrihet inför valen. Att den omedelbart och villkorslöst släpper alla samvetsfångar samt tillåter att oberoende medier rapporterar om valkampanjer och valprocessen.

- Burmas regering borde se valen som en möjlighet för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Inte som en sporre för att öka förtrycket av regimkritiker, i synnerhet de från etniska minoriteter, sade Benjamin Zawacki.

Bakgrund:
Burma kommer under 2010 att hålla sina första lokala och nationella val på 20 år.

1990, två år efter de i stort sett fredliga regimkritiska protesterna som resulterade i minst 3 000 döda demonstranter, vann National League for Democracy, NLD, tillsammans med en koalition av etniska minoritetspartier det nationella valet. Militärregeringen ignorerade resultatet och fortsatte sin långvariga kampanj mot den politiska oppositionen.  

Burmas mest kända människorättsförsvarare, NLD-ledaren Daw Aung San Suu Kyi, har varit frihetsberövad under mer än 15 år de senaste 20 åren.

2007 initierade munkar från en etnisk minoritet i delstaten Rakhine landsomfattande demonstrationer mot regeringens ekonomiska och politiska linje. Demonstrationerna har kommit att kallas för Saffransrevolutionen.

I maj 2008, en vecka efter att cyklonen Nargis ödelade landet, insisterade regeringen på att hålla en folkomröstning om ett konstitutionsförslag. Trots kaoset efter cyklonen visade de "officiella siffrorna"  att 99 procent av väljarna hade röstat, varav 92,4 procent hade röstat för förslaget. 2008 års konstitution möjliggör för en mer omfattande representation i det kommunala styret, men försäkrar samtidigt att militären även i fortsättningen kommer att dominera i den nationella regeringen.

Etniska minoriteter utgör ungefär 35-40 procent av landets befolkning. Alla av landets sju största minoriteter har varit inblandande i väpnade uppror mot regeringen, vissa pågår än i dag.


Malin Eriksson
Amnesty Press och media