Skip to main content

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:59 CEST

Utred soldaternas brott mot mänskliga rättigheter!

Amnesty uttrycker stark oro över att regeringen i den Centralafrikanska
republiken ännu inte har vidtagit några åtgärder mot sina säkerhetsstyrkor
som, enligt uppgift, i Ouham-Pende och Ouhamprovinsen dödat och skadat
dussintals obeväpande civila och drivit tiotusentals fler på flykt.

- Den Centralafrikanska republiken har en skyldighet att skydda sina
medborgare från övergrepp som begås av säkerhetsstyrkor och väpnade
grupper. Skyddet måste även inbegripa utredning av övergreppen,
identifiering av misstänkta förövare och att de ställs inför rätta, samt
se till att offren får fullt skadestånd, säger Amnesty.

Amnesty har fått rapporter om att säkerhetsstyrkor i Ouham-Pende och Ouham
provinsen utomrättsligt avrättat dussintals obeväpnade civila och skadat
många andra när rebeller attackerade regeringsstyrkorna i slutet av
januari och februari 2006. Tiotusentals civila är på flykt inom landet
eller så har de flytt till grannlandet Tchad, där de får liten eller ingen
tillgång alls till nödhjälp eller vård.

Amnesty har fått veta att regeringsstyrkor, särskilt medlemmar i
presidentens garde, efter en rebellattack i Paoua den 29 januari 2006,
riktat in sig på obeväpnade civila, även barn. Enligt uppgift var några av
de mördade inte mer än tio år gamla pojkar och många var studenter.
Journalister som besökte Paoua i mars rapporterade om att minst 17
studenter från Paouas högskola hade dödats.

Det har också rapporterats att lokala säkerhets- och regeringstjänstemän,
i början av februari, hade uppmanat internflyktingar att återvända till
sina hem. Men de tvingades på flykt igen efter att ha attackerats av de
republikanska elitstyrkorna den 11 och 18 februari.

Enligt uppgift var en student den enda överlevande i en incident där åtta
pesoner greps av soldater och fördes till ett militärläger. De sju andra
tros ha misshandlats till döds. Den överlevande skonades efter att
företrädare för den lokala kyrkan vädjat för hans liv.

Sedan slutet av januari har morden i Ouham-Pende och Ouhamprovinsen i
nordvästra Centralafrikanska republiken tvingat åtminstone 7 000 personer
på flykt till södra Tchad. Dessa har anslutit sig till de 43 000
centralfrikaner som hade flytt dit under den väpnade konflikt som ledde
till att Centralafrikanska republikens förre president Ange-Félix Patassé
störtades i mars 2003.

- Vi är allvarligt bekymrade över välbefinnandet och säkerheten för de
flyktingar som befinner sig i södra Tchad. Tchad är politiskt instabilt
med pågående uppror och dess regering har inte resurser att skydda
flyktingarna eller att förse dem med mat, medicin och husrum.
Hjälporganisationerna är redan för hårt belastade med över 200 000
sudanesiska flyktingar, säger Amnesty.

Amnesty uppmanar den Centralafrikanska regeringen att göra allt som står i
dess makt för att skydda sitt folk. Människor som har flytt till Tchad
eller internflyktingar, liksom de vars anhöriga har dödats, kommer endast
att kunna lita på att regeringen kan och vill skydda dem, om förövarna
till de nyligen inträffade illdåden ställs inför rätta. Regeringen måste
vidta omedelbara skyddsåtgärder och dessutom avlägsna och ersätta de
säkerhetsstyrkor som misstänks ha varit inblandade i illdåden samt avskeda
deras befälhavare.

Regeringen måste dessutom klargöra för sina styrkor att brott mot
mänskliga rättigheter inte kommer att tolereras och att förövare kommer
att ställas inför rättta. För att markera det här ställningstagandet borde
regeringen snabbt inrätta en oberoende undersökningskommission för att
identifiera förövarna och offren för de övergrepp som begicks i januari
och februari 2006. Regeringen ska förbinda sig att följa kommissionens
rekommendationer. Kommissionen ska bestå av centralafrikaner och några
utländska experter som är erkända för sin kompetens, sitt oberoende och
sin opartiskhet.


Agnes Franzén, praktikant Amnesty Press och media