Skip to main content

COLOMBIA: Fler människor tvingas fly sina hem på grund av konflikten

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:26 CEST

Amnesty fördömer den dramatiska ökningen av colombianer som tvingats lämna sina hem på grund av den väpnade konflikten i landet. Amnesty kräver att de stridande parterna ska sluta dra in civilbefolkningen i konflikten.

380 000 människor tvingades fly under 2008 vilket är en ökning med mer än 24 procent jämfört med 2007. I nuläget finns det mellan 3-4 miljoner internflyktingar i Colombia, vilket gör landet till ett av de länder med flest internflyktingar i världen.

De flesta flyktingarna flyr våld i samband med den 40-åriga interna
väpnade konflikten i landet. Många har medvetet gjorts till måltavlor av gerillagrupper, paramilitär och säkerhetsstyrkor som en strategi att tömma hela samhällen vilka är belägna på viktiga militära, strategiska eller ekonomiska platser.

Majoriteten av flyktingarna är urbefolkning, afrikanska ättlingar och
bönder, då dessa grupper ofta lever i områden som är strategiskt viktiga för de stridande parterna.

- Den förfärliga humanitära situationen i Colombia är en av dagens gömda tragedier och motsäger den colombianska regeringens hållning: att landet har övervunnit sitt oroliga förflutna, säger Marcelo Pollack, Colombiaexpert på Amnesty.

- Inte förrän de colombianska myndigheterna erkänner konsekvenserna av konflikten kan befolkningens mänskliga rättigheter tillgodoses, säger Marcelo Pollack.

De flesta människor på flykt har tvingats lämna sina hem väldigt plötsligt i situationer där deras liv varit hotat. Vissa skiljs från sina familjer och kan bara ta med sig de tillhörigheter som de orkar bära.

Amnesty kräver att de colombianska myndigheterna förhindrar påtvingad flytt, förbättrar skyddet av civila samt identifierar och återlämnar stulet land och andra tillgångar till dess rättmätiga ägare. Amnesty kräver också att alla parter i konflikten respekterar rätten de civila har att inte bli indragna i konflikten.


Författad av: Anna Wehlin

Läs rapporten i bifogad fil.

Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se