Skip to main content

COLOMBIA: Mänskliga rättigheter får inte glömmas bort i presidentvalet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 15:59 CEST

I ett öppet brev på torsdagen, till kandidaterna i det kommande presidentvalet i Colombia, uppmanar Amnesty dem att offentliggöra sin syn på människorättskrisen i landet. Framför allt hur den senaste tidens avmobilisering av paramilitären har påverkat internflyktingarna i landet.

Sedan 1985 har paramilitären, gerillan och säkerhetsstyrkorna tvingat mer än 3 miljoner människor på flykt i landet. Tiotusentals har torterats, kidnappats, "försvunnit" eller mördats.

Ett antal regeringsinitiativ, bland andra dekret 4760, kan leda till att den avmobiliserade paramilitären får behålla kontrollen över de miljoner hektar mark de har stulit. Det kommer att bli möjligt för paramilitären att få särskilda bidrag för att odla den mark de tog med våld, ofta genom allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och med stöd från säkerhetsstyrkorna. Detta kommer att innebära att bönder, paramilitärer och internflyktingar kommer att få dela på marken. Internflyktingarna kommer att ställas inför valet att fortsätta leva som flyktingar i sitt eget land eller att återvända till sin hemtrakt och tvingas leva sida vid sida med de människor som en gång torterade dem, dödades deras anhöriga och tvingade dem på flykt.

Amnesty uppmanar världssamfundet att avstå från att ge bistånd till sådana odlingsprojekt för att inte legalisera paramilitärens kontroll över dessa landområden.

I det öppna brevet uppmanar Amnesty även kandidaterna att under valkampanjen, fram till valet den 28 maj, uttrycka sitt stöd för inrättandet av en laglig avmobilisering, baserad på grundläggande mänskliga rättigheter, av de illegala väpnade grupperna. Denna avmobilisering måste följa FN:s rekommendationer och garantera att den mark som har stulits av paramilitärern lämnas tillbaka till den rättmätige ägaren eller dennes anhöriga.

- Om presidentkandidaterna är ärliga i sitt uppsåt att leda landet måste de också kunna presentera trovärdiga förslag på hur de vill hantera det krisartade läget för de mänskliga rättigheterna i Colombia. Om inte detta görs kommer de riskera att bli en del av själva problemet, säger Amnesty.

Vidare uppmanar Amnesty kandidaterna att:

- Erkänna hur brotten mot de mänskliga rättigheterna och inbördeskriget har påverkat miljoner människor i landet.

- Sätta stopp för straffriheten i enlighet med internationella rekommendationer om mänskliga rättigheter.

- Underteckna humanitära överenskommelser med gerillan för att skydda civilbefolkningen från konflikten.

- Försvara människorättsförsvarare och andra aktivisters rätt att kunna utföra sitt arbete.

- Skydda de mest utsatta civila - bland dem kvinnor och ursprungsfolk.

Läs också Amnestys öppna brev till den svenska regeringen om Sveriges bistånd till avmobiliseringen.


Elisabeth Löfgren
pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se