Skip to main content

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO: Tio år av grova människorättsbrott måste utredas

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 16:01 CEST

Publiceringen av FN:s kartläggning över de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som begåtts i den Demokratiska republiken Kongo mellan mars 1993 och juni 2003, är ett viktigt första steg, men nu måste de ansvariga ställas till svars, säger Amnesty. 

- Våldscykeln och övergreppen kan bara stoppas om de som gjort sig skyldiga till folkrättsbrott ställs inför rätta. Kartläggningen av FN måste ses som början att på en process av ansvarsutkrävande i stora sjöregionen inte som en avslutning, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

- Nu är det upp till den kongolesiska regeringen att - med stöd från regeringar i grannländer och bidragsländer - se till att rapportens slutsatser omvandlas till konkreta årgärder. Detta innebär utredningar och åtal mot dem som begått de fruktansvärda övergreppen samt att offren får kompensation, säger Salil Shetty. 

Amnesty uppmanar den kongolesiska regeringen och FN att snarast inrätta en specialgrupp, med uppdrag att utveckla en långsiktig plan för att stoppa straffriheten för de brott som begicks 1993 - 2003. Detta måste också leda till att stoppa det dagliga våld som fortfarande pågår.
FN:s kartläggning visar hur bristfälligt det kongolesiska rättssystemet är. De fruktansvärda brotten har begåtts av tiotusentals förövare, trots det har bara tolv rättegångar mot dessa brott genomförts sedan 1993. Samtliga rättegångar har hållits i militära i stället för civila domstolar, och endast två av rättegångarna tog upp brott som begåtts under 1993-2003. 
Endast fyra personer har blivit föremål för arresteringsorder av den internationella brottmålsdomstolen, ICC, för brott begångna i den Demokratiska republiken Kongo. En av dem, Bosco Ntaganda, har den kongolesiska regeringen inte bara vägrat att gripa utan även befordrat till general.

- Om inte förövarna ställs till svars och sanningen om människorättsbrotten kommer fram, kommer stabilitet och varaktig fred aldrig uppnås i stora sjöregionen. Den senaste tidens rapporter om massvåldtäkter i Walikaleregionen i östra delen av landet, visar med all tydlighet hur utsatt civilbefolkningen fortfarande är.Bristen på utredningar och åtal mot allvarliga brott mot civila skickar också en signal till förövarna att de kan fortsätta med sina övergrepp med total straffrihet, säger Salil Shetty.


Bakgrund

Den 1 oktober offentliggjorde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter en omfattande kartläggning av de mycket allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt som begicks mellan 1993 och 2003 i Demokratiska republiken Kongo.
Rapporten analyserar även de allvarliga brister som finns i det kongolesiska rättssystemet vilka har lett till att förövare har undgått rättvisan. Rapporten presenterar även ett antal förslag över hur dessa brister ska kunna åtgärdas så att förövarna kan ställas inför rätta.
Övergreppen pågår än idag. Civila utsätts för tortyr, våldtäkter och annat sexuellt våld. Massmord, utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden förekommer. Barn tvångsrekryteras som barnsoldater.
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se