Skip to main content

EGYPTEN: Trakasserier mot journalister

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:32 CEST

Ibrahaim Eissa, chefredaktör för den egyptiska tidningen Al-Dustour,
riskerar att få sitta av sitt fängelsestraff trots att hans dom ännu inte
har prövats i kassationsdomstolen.

I mars i år dömdes Ibrahaim Eissa till fängelse i sex månader för att ha
publicerat artiklar i vilka han skrev att Egyptens president, Hosni
Mubaraks, hälsa försämrats. Han åtalades för att ha publicerat information
som var skadlig för allmänhetens intresse och Egyptens nationella
stabilitet. Myndigheterna hävdar att informationen i artiklarna är falsk
och har lett till minskade utländska investeringar. Domen överklagades och
på söndagen sänkte appellationsdomstolen hans straff från sex till två
månader, men fallet kommer nu att gå vidare till kassationsdomstolen, en
högre rättsinstans. Ibrahaim Eissa är fri mot borgen men om åklagaren
väljer att inte skjuta upp fängelsestraffet tills kassationsdomstolen har
fattat beslut kommer Ibrahaim Eissa få avtjäna straffet redan innan
prövningen.

Detta är inte första gången myndigheterna i Egypten använder sig av lagen
för att stoppa media från att rapportera om ämnen de inte anser ska
offentliggöras trots att det är information allmänheten har rätt att ta
del av.

Om Ibrahaim Eissa fängslas anser Amnesty att han är en samvetsfånge och
kommer att kräva hans omedelbara frigivning. Vidare uppmanar Amnesty att
en omformulering genomförs av de delar i strafflagen som gör det möjligt
att kriminalisera och åtala press och media för förtal för att de har
publicerat information som ligger i allmänhetens intresse att få ta del
av.

Evelina Franzén
Amnesty Press och media