Skip to main content

EKVATORIALGUINEA: Hot mot oppositionen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 15:18 CEST

I veckan uppmanade Amnesty regeringen i Ekvatorialguinea att respektera
sina medborgares rätt till yttrandefrihet, efter att regeringen hade hotat
ledande medlemmar i oppositionspartiet CPDS på grund av deras försök att
starta en radiostation.

Myndigheterna anklagar bland annat partiet för att olagligt ha fört in
radioutrustning i landet, för hemliga radiosändningar och för att ha
vägrat lämna över sändarutrustningen till myndigheterna.

CPDS informerade inrikes- och informationsministern om sina avsikter att
starta en radiokanal, i överensstämmelse med lagen. Efter det krävde
myndigheterna, vid upprepade tillfällen, att partiet skulle lämna över
radioutrustningen men partiet vägrade då ett sådant krav inte har stöd i
lagen.

Den 13 september utfördes en razzia mot CPDS högkvarter med syftet att
konfiskera utrustningen men polisen hittade inte utrustningen i lokalen
utan tog istället foldrar och annat informationsmaterial.
Amnesty befarar att regeringen handlade i syfte att tysta det enda
självständiga oppositionspartietsom finns kvar i landet. CPDS är den enda
organisation i landet som sysslar med utbildning i mänskliga rättigheter
och utreder brott mot mänskliga rättigheter.
Amnesty uttrycker även oro över att regeringens handlande kommer leda till
ytterligare restriktioner, då ekvatorialguineaners rätt till
yttrandefrihet redan är starkt begränsad.
Det finns knappt någon privatägd media i landet, allt ägs av staten,
förutom en radiostation som ägs av president Obiangs son. Utgivning av
tryckt press är sporadisk, och det som publiceras ägs av medlemmar, eller
före detta medlemmar i regeringen eller presidentens familj.
Amnesty uppmanar myndigheterna i Ekvatorialguinea att respektera, främja
och skydda rätten till yttrande- och pressfrihet, som Ekvatorialguineas
konstitution garanterar. De uppmanas även att respektera de
internationella avtal rörande mänskliga rättigheter som landet skrivit
under.
Fredliga, politiska aktivister har under flera år hotats, gripits och
häktats utan åtal eller rättegång för att ha utövat sin rätt till
yttrandefrihet. Oberoende media har bannlysts.
Inga åtgärder har vidtagits mot CPDS än men det finns hot mot partiet och
dess ledare,vilket kan leda till gripanden och fängslanden.
Evelina Franzén
Amnesty Press och media (praktikant)