Skip to main content

Eritrea: Värnplikt tvingar unga på flykt

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 02:01 CET

Det stora antal unga människor som flyr undan landets allmänna värnplikt på obestämd tid bidrar till den globala flyktingkrisen. Det här är människor som har rätt till internationellt skydd, konstaterar Amnesty i en ny rapport.

Just Deserters: Why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees visar att värnplikten i landet, trots att myndigheterna hävdar att den är begränsad till 18 månader, fortsätter att vara på obestämd tid och ofta pågår under decennier. De värnpliktiga inkluderar såväl pojkar som flickor så unga som 16 år, liksom äldre personer, och värnplikten uppgår ofta till tvångsarbete.

Försök att fly den allmänna värnplikten har lett till att eritreaner utgör det tredje största antalet flyktingar som försöker ta sig till Europa. Men trots denverkliga situationen i landet avslår europeiska stater i allt högre utsträckningar asylansökningar från Eritrea.

- Situationen för värnpliktiga i Eritrea är desperat och blottlägger lögnen bakom vissa av mottagarländernas påståenden om att de flesta eritreaner kommer till deras gränser som ekonomiska migranter, säger Michelle Kagari på Amnesty International.

Rapporten är baserad på intervjuer med 72 eritreaner som flytt landet sedan mitten av 2014 och kastar nytt ljus över de svåra förhållanden de värnpliktiga befinner sig under, samt de brutala metoder militären använder mot dem som försöker fly undan värnplikten. Vissa av de intervjuade berättade att de hade befunnit sig i militärtjänst under tio till femton år innan de flydde från landet.

Vissa före detta värnpliktiga beskrev hur de hade gjort militärtjänst under flera år utan att beviljas ledighet. De som tar ledigt utan tillstånd hamnar i fängelse, och om de inte står att finna fängslas deras familjemedlemmar istället.

Den allmänna värnplikten inverkar även negativt på barnen. Många barn slutar skolan i förtid och flickor gifts bort tidigt i hopp om att detta ska göra att de undviker att bli inkallade.

Den allmänna värnplikten är inte bara utdragen och på obestämd tid, den är även undermåligt betald. Alla före detta värnpliktiga som intervjuats av Amnesty sa att det var omöjligt att försörja en familj på lönen.

Människor som försöker komma undan eller fly från värnplikten frihetsberövas, ibland på obestämd tid, under fruktansvärda förhållanden. Fångarna hålls ofta i underjordiska celler eller i containrar. Samma sak skulle antagligen hända med dem som tvingas tillbaka till Eritrea efter att ha fått avslag på sina asylansökningar i Europa och på andra platser. Det finns också en generell risk för godtyckliga frihetsberövanden och för tortyr och annan misshandel av alla tillbakaskickade asylsökande.

Den eritreanska regeringen hävdar att systemet med allmän värnplikt är nödvändigt ur självförsvarssynpunkt, mot bakgrund av den långvariga konflikten med grannlandet Etiopien. Men inte alla värnpliktiga deltar i militära uppgifter, utan används istället i en typ av samhällstjänst där de utför civila uppgifter som konstruktionsarbete och undervisning. Trots att myndigheterna hävdat att värnplikten skulle vara begränsad till 18 månader, har detta uppenbarligen inte skett.

- Eritrea åderlåter sina ungdomar. Barn ger sig av till fots, ofta utan att berätta det för sina föräldrar, till andra länder för att undvika ett liv av evigt tvångsarbete till låg lön och utan möjligheter till utbildning eller jobb. Att de väljer att företa en sådan osäker resa till vad som förmodas vara fristäder speglar allvaret i de människorättskränkningar de skulle fått utstå om de stannade hemma, säger Michelle Kagari.

Amnesty uppmanar de eritreanska myndigheterna till att upphöra med systemet av allmän värnplikt på obestämd tid. Organisationen uppmanar också alla stater att erkänna detta som en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Bildcred: http://mapsof.net/map/un-eritrea

Bifogade filer

PDF-dokument