Skip to main content

EU/Afrika: Samarbete ett steg på vägen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 16:59 CET

Den 22 och 23 november samlas ministrar från EU:s medlemsländer och flera afrikanska länder i Libyens huvudstad Tripoli för att diskutera frågor kring migration, utveckling och bistånd. I ett uttalande välkomnar Amnesty att EU:s medlemsstater och EU-kommissionen fortsätter samtalen kring dessa
frågor. Det är viktigt att se både de positiva och de negativa sambanden mellan migration och utveckling och att stärka samarbetet mellan afrikanska länder och EU.

Konferensen i Tripoli anordnas i en tid då stora grupper migranter har
anlänt till kusterna i de södra EU-länderna. FRONTEX (EU:s organ med
ansvar för gränsfrågor) har vidtagit en mängd åtgärder för att tackla
strömmen av asylsökande och migranter som tar sig över Medelhavet och till
Kanarieöarna. De ökande antalet människor, som tar enorma risker för att
försöka ta sig innan för EU:s gränser, kan ses som en symbol för hur EU
under en lång tid har negligerat de bakomliggande orsakerna till varför
människor lämnar sina länder och Amnesty anser att det är positivt att en
dialog nu inleds.

Amnesty rekommenderar att EU och dess medlemsstater:

1. Uttrycker sin konkreta solidaritet med de afrikanska länderna i
flyktingfrågor genom att aktivt bidra i arbetet med återflyttning.

2. Garanterar effektiv tillgång till internationellt skydd med speciellt
fokus på sårbara gruppers behov av skydd.

3. Garanterar att flyktingars och migranters rättigheter är fullt ut
respekterade i kampen mot den så kallade illegala migrationen genom att
garantera att återsändandet av personer, som vistas i landet utan
tillstånd, sker på ett säkert och värdigt sätt.

4. Förbinder sig att ta konkreta initiativ för att öppna legala
möjligheter till migration som ett viktigt led i en global strategi om
migration och utveckling.

5. Ratificerar 1990 års FN:s konvention om migrantarbetare och deras
familjers rättigheter.


Läs hela uttalandet:

http://www.amnesty-eu.org/static/documents/2006/AI_Statement_Tripoli_.pdf


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se