Skip to main content

EU bör lära av SFOR:s misstag

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 13:23 CEST

När EU:s utrikesministrar nu förbereder riktlinjerna för den EU-ledda militära styrkan ALTHEA, som ska ta över i Bosnien-Herzegovina, uppmanar Amnesty EU:s medlemsländer att lära av misstagen som begicks av den NATO-ledda SFOR-styrkan.

Amnesty pekar särskilt på situationer där SFOR har underlåtit att följa internationella lagar och normer gällande mänskliga rättigheter. det gäller bl.a. olagliga och godtyckliga häktningar samt anklagelser gällande misshandel av personer i häktet. Amnesty har vid ett flertal tillfällen tagit upp dess övergrepp med NATO och regeringar som bidragit med militära styrkor.

- EU bör inte hamna i samma fälla som SFOR som har visat en bristande förmåga att ta itu med kränkningarna av de fängslades mänskliga rättigheter. Amnesty anser att SFOR:s misstag delvis orsakades av bristen på tillfredsställande civil kontroll, säger Dick Oosting, chef för Amnestys EU-kontor.

- Det är viktigare än någonsin att försäkra den högsta nivån på styrkornas beteende i utlandet, i kombination med verklig ansvarsskyldighet, säger Oosting.

När utrikesminstrarna nu ska bestämma om EU-styrkans direktiv vädjar Amnesty till EU att:
- helt följa internationell rätt, och att tillförsäkra att internationella normer gällande mänskliga rättigheter tillämpas i ALTHEA-operationer.
- upprätta centraliserade och transparenta metoder där anklagelser, gällande kränkningar av de mänskliga rättigheterna utförda av medlemmar i ALTHEA-styrkorna, utsätts för grundliga och oberoende utredningar, och att de som misstänks för brott ställs inför rätta.
- bevilja jurisdiktion över ALTHEA:s aktiviteter för Ombudsmannen för mänskliga rättigheter i Bosnien-Herzegovina.
- utbilda all ALTHEA-personal i frågor rörande internationella människorättsnormer.

Amnesty anser att ALTHEA i första hand bör:
- söka aktivt efter de personer som åtalats för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten av krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien.
- koordinera sina aktiviteter med NATO-styrkor i Bosnien-Herzegovina då så är lämpligt, för att kunna gripa de misstänkta och förflytta dem till tribunalens häkte.
- omedelbart överlämna alla individer som fängslats av ALTHEA, och för vilka ingen häktningsorder utfärdats av tribunalen, till myndigheterna i Bosnien-Herzegovina.
- upphöra med SFOR:s godtyckliga häktningar.
- anamma en politisk linje som inbegriper nolltolerans mot alla former av sexuellt utnyttjande, vilket innefattar ett förbud mot utnyttjande av kvinnor och flickor som genom trafficking har tvingats till prostitution, och att de personer som fallit offer för eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av ALTHEA, erbjuds kompensation.

Läs Amnestys senaste rapport:
The apparent lack of accountability of international peace-keeping forces in Kosovo and Bosnia-Herzegovina
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR050022004


Författad av: Marina Henrikson, praktikant