Skip to main content

EU: Bristfälliga EU-regler hindrar inte handel med tortyrredskap

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:21 CET

– När jag var på Guantánamo Bay så sa jag till min advokat att det var ironiskt att de bojor som användes var från England – precis som han och jag. Det var bisarrt. Bojorna skar ofta in i mina armar och ben så att jag blödde. De var samma bojor som jag såg amerikanska soldater på flygbasen Bagram använda för att hänga upp fångar i taket. Det stod ”Made in England” på dem också. Moazzam Begg, f.d. fånge på Guantánamo

EU:s nya regelverk för att stoppa handel med utrustning som används för
tortyr och avrättningar är för svagt. Det är nödvändigt med snabba
åtgärder för att hindra att kryphål i lagarna utnyttjas, säger Amnesty i
en rapport som släpps idag. Rapporten har tagits fram i samarbete med
Omega Research Foundation.

Rapporten ”European Union: Stopping the Trade in the Tools of Torture”,
visar att endast 11 av 27 medlemsstater har införlivat regelverket i sina
nationella lagstiftningar. Tre medlemsstater – Belgien, Frankrike och
Tjeckien – har inte infört något straff för överträdelser trots att
regelverket kräver det.

– EU är det första internationella samarbetsorganet som infört ett
regelverk för handel med utrustning som används för tortyr och misshandel.
Tortyrhandeln kommer dock att fortsätta om inte kryphålen i reglerna täpps
till, säger Brian Woods, ansvarig för utredningar om handel med vapen-och
säkerhetsutrustning i Amnesty.

De svagheter i EU:s regelverk som Amnestys rapport pekar ut visar att:

- Aktörer i EU fortfarande kan göra affärer utanför unionen med utrustning
som lätt kan användas för tortyr;
- Redskap som används till tortyr och avrättningar - till exempel ”the
sting stick”, en batong med åtta centimeter långa spikar och snaror som
används för avrättningar i Indien och Trinidad och Tobago – inte finns med
bland de redskap som regelverket bannlyser;
- Reglerna inte stoppar företag som finns utanför EU från att transportera
tortyrredskap via EU.

– När EU:s ställningstagande mot tortyr är ifrågasatt - på grund av att
unionen medverkat i att använda ”renditions” i det så kallade kriget mot
terrorismen - har EU-länderna inte råd att uppfattas som toleranta mot att
tortyrredskap transporteras genom dess territorium,” säger Helen Hughes
från Amnesty utredningsteam för vapen.

Flera redskap saknas bland dem som regelverket bannlyser och kan därför
exporteras från EU-länder – trots att det finns bevis för att hemliga
säkerhetstjänster använder dem för tortyr. Exempel är handfängsel som
används för att hålla fångar på Guantánamo Bay i stresspositioner och
elektriska batonger som polis i Slovakien och Bulgarien använder mot
romska minoriteter.

– Om EU ska stoppa handeln med tortyrredskap är det synnerligen angeläget
att medlemsstaterna presenterar en tydlig tidtabell för en översyn av
bristerna i regelverket samt åtgärder för hur det ska stärkas och
efterlevas fullt ut, säger Brian Woods.

Den 31 juli 2006 införde EU-kommissionen ”European Union Trade Regulation
No. 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for
capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment”. Det är det första regelverket i sitt slag i världen.

Tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling är absolut förbjudet
enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter - och samtliga
EU-länder har även avskaffat dödsstraffet.

Du hittar rapporten ”European union: Stopping the Trade in the Tools of
Torture” i sin helhet på
http://net11.amnesty.se/www/ext/doc?docid=hem/xml-pressnotiser-latest/7595454017087490C125728E0061A2F0


Ann Löfqvist, frivillig Amnesty Press och media