Skip to main content

EU: "Fortet Europa" stänger flyktingar ute

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:07 CEST

I ett öppet brev inför EU:s ministermöte i Luxemburg den 12 oktober,
kritiserar Amnesty EU-länderna för att de inte lever upp till sina
åtaganden att ge skydd åt flyktingar utan i stället lägger allt större
vikt vid att stoppa "illegal invandring". Denna policy har bland annat
lett till de mycket tragiska händelserna kring de spanska enklaverna i
Nordafrika.

EU:s justitie-och migrationsministrar ska under mötet diskutera "regionala
skyddsprogram" vilka ska syfta till att ge skydd för flyktingar i värd-
och transitländer, men i praktiken verkar syftet vara att göra allt för
att hålla människor utanför EU. För att bemöta de humanitära
flyktingkriserna i de spanska enklaverna, på Malta och i Italien har EU
lagt fram förslag om gemensamma åtgärder. Men dessa förslag talar mycket
lite om hur EU ska kunna garantera flyktingars rätt att kunna söka skydd
och inte heller om orsakerna till varför människor flyr.

Den trängande situationen i Nordafrika, där det rapporteras att människor
har skjutits till döds eller lämnats ute i öknen utan vare sig mat eller
vatten för att stoppa dem från att ta sig in i EU, ger verkligen en bild
av att EU med alla medel försöker förstärka "fortet Europa".

Det är skamligt att EU lastar över ansvaret att ge skydd åt flyktingar
till länder som är illa rustade att ta hand om den växande strömmen av
människor som är på flykt. I denna process blir inte bara EU:s rykte
skamfilat, hanteringen hotar även själva grunden i den internationella
flyktingrätten.

Amnesty uppmanar EU att ta ett solidariskt ansvar för flyktingar som söker
sig till EU:s gränser och att gemensamt se till att rätten att söka asyl
inte urholkas.

Läs det öppna brevet:
http://www.amnesty-eu.org/static/documents/2005/b496_JHA_UK_Presidency.pdf


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se