Skip to main content

​EU måste göra mer för att motverka ökande attacker på människorättsförsvarare

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 00:05 CEST

Världens människorättsförsvarare utsätts i ökande omfattning för attacker och hot om våld - men EU och dess medlemsstater lever inte upp till sitt åtagande att stötta och skydda dem. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten “Defending Defenders? An Assessment of EU Action on HRDs” visar att stöd från EU ger ett avgörande skydd för människorättsförsvarare runt om i välrden - men att när det gäller vissa länder är det ofta tyst om människorättsövergrepp - något som utsätter människrättsförsvarare i de länderna för fara.

- När EU och dess medlemsstater står upp för människorättsförsvarare kan det utgöra skillnaden mellan ett liv i frihet och att fängslas. Men när EU inte agerar och människorättsförsvarare lämnas ensamma åt sitt öde kan det ha en skadlig inverkan på både dem och de grupper som de arbetar för, säger Eva Geddie, chef för Amnesty Internationals EU-kontor.

- Vår research visar på en allvarlig inkonsekvens när det handlar om hur EU tillämpar EU:s åtagande att skydda människorättsförsvarare. Till exempel uttalar sig EU ofta till stöd för människorättsförsvarare i Kina samtidigt som EU:s insatser när det handlar om Saudiarabien är så gott som icke-existerande, detta trots de allvarliga övergrepp som sker mot oliktänkande i landet. Ett nära samarbete med kungariket tycks ha fått företräde framför människorättsfrågor.

Amnesty har analyserat användningen av EU:s riktlinjer till skydd för människorättsförsvarare i fem länder; Burundi, Kina, Honduras, Ryssland och Saudiarabien. Amnesty har intervjuat människorättsförsvarare i länderna samt EU-diplomater. Länderna har valts ut på grund av sina geografiska olikheter, sina olika relationer till EU och framförallt på grund av den allvarliga situationen för människorättsförsvarare i dessa länder.

I alla länderna vittnade aktivister om skillnaden som EU kan göra för deras arbete och för deras liv i ett samhälle som omgärdas av allt högre grad av förtryck. Men deras vittnesmål visade också på hur avsaknaden av en strategi ofta underminerade EUs insatser för att stödja människorättsförsvarare.

Amnesty fann stora skillnader mellan hur EU och medlemsstaterna stöttade människorättsförsvarare i de fem länderna, och uppmanar EU till ett mer strategiskt och synligt angreppssätt till stöd och skydd för människorättsförsvarare och deras viktiga arbete.

- En bra början skulle kunna vara för EUs utrikesministrar att i utrikesrådets slutsatser bekräfta sitt åtagande att främja och skydda människorättsförsvarare, säger Eva Geddie.

Rapporten finns bifogad som pdf.
Hela pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Bifogade filer

PDF-dokument