Skip to main content

EU: Omröstning kring CIA:s ”renditions” i EU-parlamentet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:53 CET

Amnesty uppmanar EU-parlamentet att anta rapporten om CIA:s utomrättsliga överlämnanden, så kallade renditions, i omröstningen som äger rum i Strasbourg imorgon. Det är genom denna rapport som de europeiska regeringarna förhoppningsvis kommer tvingas att ta ansvar för de MR-kränkningar som skett på europeisk mark i samband USA:s kamp mot terrorismen.

- EU-parlamentet har vanligtvis inga problem att fördöma MR-kränkningar
som sker i andra delar av världen. Imorgon får vi beviset på om man är
kapabel att göra detsamma för det som skett på hemmaplan, säger Dick
Oosting, chef för Amnestys EU-kontor.

Försöken att i sista stund försvaga rapportens trovärdighet är oroande,
menar Amnesty, då detta tyder på EU-parlamentets sårbarhet gentemot såväl
parti som nationella intressen. Detta trots de grova övergrepp;
kidnappningar, tortyr och försvinnanden, som skett på EU:s territorium.

-Det Europeiska rådet har inte ens erkänt att dessa renditions är ett
tydligt brott mot internationell rätt. Om inte EU-parlamentet med denna
rapport pressar de europeiska regeringarna är det inte troligt att de tar
sitt ansvar, säger Dick Oosting. Han menar också att omröstningen kräver
en stor majoritet i Parlamentet för att det senare ska få effekt i
medlemsländerna. Dessutom får rapporten inte försvagas allt för mycket då
det underminerar Parlamentets möjlighet till att utkräva ansvar gentemot
de aktuella regeringarna.

Det som står på spel imorgon är EU:s förmåga att hantera några av de
värsta kränkningar av mänskliga rättigheter som skett i Europa den senaste
tiden. Amnesty kräver att EU-parlamentet ställer krav på länderna att
genomföra nationella utredningar av CIA:s illegala aktivitet, betala
skadestånd till de drabbade samt se till att genom förebyggande åtgärder,
förhindra att detta inte återupprepas.

Agera! Skriv under Amnestys uppmaning att stoppa renditions:
http://www2.amnesty.se/wot.nsf/europaparlamentet9-14feb2007

Mer information om renditions:
http://www2.amnesty.se/wot.nsf/(bakgrunden)/6E419DF1B6696441C125723E006EFFB1?open

Läs rapporten:
http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/tdip/default_en.htm
Idah Klint,
Amnesty Press och media (praktikant)