Skip to main content

EU/SRAEL/GAZA: Stöd FN:s utredning om brott mot folkrätten i Gazakonflikten

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:38 CEST

Amnesty har skrivit ett brev till EU:s utrikesministrar, som träffas i
Luxemburg den 27-28 april. I brevet uppmanas ministrarna att ge sitt
fulla stöd till den utredning som FN:s råd för mänskliga rättigheter
tillsatt om konflikten i Gaza. Utredningsteamet, som leds av domare
Richard Goldstone har fått i uppgift att undersöka anklagelser om
krigsförbrytelser som begicks av bägge parter, såväl i Gaza som i södra
Israel.


- EU får inte ta sin hand från denna fråga. Långvarig fred och säkerhet
kan inte uppnås i Mellanöstern om inte ansvarsskyldighet utkrävs, för alla
parter, när det gäller brott mot folkrätten och om inte straffriheten för
dem som begår dessa brott stoppas, säger Nicolas Berger, chef för Amnestys
EU-kontor i Bryssel.

Amnesty hade ett utredningsteam på plats i södra Israel och i Gaza under
och en tid efter konflikten. Utredarna kunde dokumentera mycket allvarliga
brott mot den humanitära rätten även krigsförbrytelser. Civila israeler i
södra Israel utsattes för urskillningslösa granatattacker från väpnade
palestinska grupper. Civila i Gaza, dödades, skadades och fick sina hem
förstörda i urskillningslösa och oproportionerliga attacker från den
israeliska militären.

- Det finns ingen ursäkt för att försena denna utredning ytterligare. EU
måste den här gången, precis som man gjort gällande andra konflikter, ge sitt
officiella stöd till en utredning ledd av FN och kräva att alla parter i
konflikten samarbetar, säger Amnesty.

Läs brevet

http://www.amnesty-eu.org/static/documents/2009/B856GazaHRC.pdf


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se