Skip to main content

EU/USA Offren för CIA:s olagliga överföringar och hemliga fängelser måste få rättvisa

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 11:44 CET

Om en vecka inleds toppmötet mellan EU och USA. Inför detta möte uppmanar Amnesty länderna i EU att utreda och ta på sig ansvaret för sin medverkan i CIA:s olagliga program med "renditions" och hemliga fängslanden och se till att de som drabbades får rättvisa och upprättelse.

- EU har totalt struntat i att utkräva ansvar av medlemsländerna för de övergrepp som begicks, säger Nicolas Beger, chef för Amnesty Internationals Europakontor.

Ministerrådet har inte ens velat kännas vid att unionen bär ett kollektivt ansvar för regeringarnas delaktighet i tortyr, olagliga frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden. Dessa övergrepp begicks på europeisk mark. Vi kan inte tillåta att Europa förenar sig med USA och bildar en frizon där inget ansvar utkrävs.

Amnestys rapport, Open secret: Mounting evidence of Europe's complicity in rendition and secret detention. bedömer de senaste uppgifterna i de ständigt växande bevisen för europeisk medverkan i CIA:s progam för terroristbekämpning efter attackerna i USA den 11 september 2001. Rapporten tar särskilt upp åtta länder i Europa. Den redovisar även nya uppgifter och källor som bör leda till att stater och enskilda individer kan utkrävas ansvar.

Europas medverkan i USA:s renditionprogram/olagliga överföringar och hemliga förvar är väldokumenterad. Amnesty anser att EU måste ge sitt stöd till oberoende utredningar och sätta press på medlemsländerna att ge dem som utsattes för dessa övergrepp rättvisa.

De länder som finns med i rapporten är Italien, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Sverige kritiseras för bristande utredning i fallet med de två egyptiska män, Ahmed Agiza och Mohammed al- Zari, som i december 2001 överlämnades till CIA som förde dem till Egypten där de enligt uppgift torterades. De bägge männen har inte fått full upprättelse.

Litauen har bekräftat att CIA hade två hemliga fängelser i landet. Europarådets tortyrkommitté besökte fängelserna i juni 2010. Det var första gången ett oberoende organ tilläts besöka CIA:s hemliga fängelser i Europa. Den pågående brottsutredningen måste leda till att de ansvariga ställs inför rätta.

I juli 2010 medgav Polens gränsmyndighet att sju av CIA:s plan hade fått tillstånd att landa på Szmanyflygplatsen i Polen. Åklagarmyndigheten meddelade i september i år att man inlett en undersökning i fallet Abd al- Rahim al- Nashiri som uppgett att han suttit i ett hemligt fängelse i Polen en månad senare gavs han status som "offer".

Storbritannien har erkänt att USA utnyttjade brittiskt territorium för sina CIA: flygningar och har även meddelat att man kommer att utreda anklagelser om att brittisk personal medverkat i behandlingen av fångar som gripits av utländsk underrättelsetjänst.

Läs rapporten

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se