Skip to main content

EUROPA Europarådet bör säga nej till diplomatiska försäkringar

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 14:20 CEST

Efter tre månaders utredning avråds nu Europarådet från att utarbeta normer för diplomatiska försäkringar. Så kallade diplomatiska försäkringar har använts av medlemsländer i Europarådet , däribland Sverige, i samband med avvisning av personer till länder där de riskerar tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

I december 2005, fick expertgruppen, för mänskliga rättigheter och terroristbekämpning, i uppdrag att utreda möjligheten att införa gemensamma riktlinjer för diplomatiska försäkringar för Europarådets medlemsstater. Gruppen har sammanträtt två gånger, och Amnesty välkomnar gruppens beslut att Europarådet inte bör anta några sådana normer.

Amnesty och flera andra människorättsorganisationer har mycket starkt kritiserat kohandeln med diplomatiska försäkringar, eftersom organisationerna anser att dessa strider mot det absoluta förbudet mot tortyr. Att förhandla med stater som är ökända för att använda tortyr undergräver världssamfundets ansträngningar i arbetet för de mänskliga rättigheterna . Det har dessutom visat sig att försäkringarna har varit verkningslösa, och att avvisade personer har torterats när de har överlämnats.

Liknande kritik har även framförts av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, FN:s tortyrrapportör och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, samtliga har uppmanat Europarådet att avstå från att använda diplomatiska försäkringar.Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se