Skip to main content

EUROPA: Ny rapport från Europarådet bekräftar Amnestys oro

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:40 CET

Europarådets generalsekreterare bekräftar i en rapport Amnestys oro över att många europeiska stater, genom sina egna rättsliga tillkortakommanden och metoder, kan ha underlättat för andra regeringar att bland annat genomföra hemliga frihetsberövanden, olagliga fångtransporter och andra överlämningar av personer till länder där de riskerar kränkningar.

Enligt rapporten har flera av de stater som är medlemmar av Europarådet inte tillräckliga kontrollmekanismer för att kunna förhindra, övervaka och utreda eventuell användning av sitt territorium för hemliga frihetsberövanden och olagliga fångtransporter eller andra överlämningar.

Åtskilliga medlemsstater inkom varken med kompletta eller tillfredsställande svar på de frågor som generalsekreteraren ställde i samband med sin utredning.

Amnesty uppmanar särskilt regeringarna i Bosnien och Herzegovina, Italien, Polen och Makedonien att bistå generalsekreteraren med fullständig information angående de specifika anklagelser som riktats mot dessa stater om att kränkningar ska ha ägt rum på deras respektive territorium.

Amnesty kräver också att regeringarna i alla Europarådets medlemsstater handlar enskilt och kollektivt för att:

- Garantera att hemliga frihetsberövanden, olagliga fångtransporter och andra olagliga överlämningar omedelbart upphör
- Garantera att den som blivit utsatt för ett hemligt frihetsberövande, en olaglig fångtransport eller överlämning får korrekt upprättelse
- Förhindra, utreda och åtala dem som är ansvariga för genomförandet av hemliga frihetsberövanden, olagliga fångtransporter eller överlämningar
- Samarbeta fullständigt med de utredningar som Europarådets parlamentariska församling för närvarande bedriver

EU:s medlemsstater bör också försäkra sig om att alla myndighetsföreträdare ger relevant information och närvarar om de blir inbjudna av den kommitté i Europaparlamentet som har till uppdrag att utreda frågan om det påstådda nyttjandet av europeiska länder för fångtransporter och olagligt frihetsberövande av fångar.


Maria Bexelius