Skip to main content

Fängelseförhållandena är förskräckande

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:17 CEST

Utredare från Amnesty som nyligen återvänt från Nigeria, är mycket chockade över fängelseförhållanden och de långdragna väntetiderna inom landets rättssystemet.

- Det är förskräckande att se under vilka omständigheter den nigerianska regeringen låser in sina interner. Många intagna sitter inlåsta i smutsiga
överfyllda celler i flera år i väntan på rättegång, säger Aster van Kregten, Amnestys Nigeriautredare. Somliga interner kallas "bortglömda interner" eftersom de aldrig ställs inför rätta och ingen vet hur mycket längre de kommer att hållas kvar, helt enkelt för att deras handlingar har tappats bort.

Amnestys delegation tillbringade två veckor i Nigeria och besökte tio fängelser i delstaterna Enugu, Kano och Lagos och huvudstadsområdet, the Federal Capital Territory, som omfattar huvudstaden Abuja med omgivningar.

I många fängelser sover de intagna två i varje säng eller på golvet i smutsiga celler. Toaletterna, som ofta enbart är ett hål i golvet, svämmas i allmänhet över i slutet på varje dag och sjukdomar frodas.

Tre av fem interner väntar på rättegång, ofta under flera år. Amnestys utredare pratade med åtskilliga fångar som berättade om att de hade tillbringat åtta år eller mer i fängelse i väntan på att deras fall skall
tas upp. Tiden som interner får sitta i fängelse i väntan på rättegång är ofta så långa att amnestier rutinmässigt erbjuds till dem som har tillbringat mer tid i fängelse i väntan på rättegång, än det maximala
straffet för brottet.

Enligt nigeriansk lagstiftning ska fängelserna erbjuda de intagna rehabilitering. Vissa fängelser som Amnesty besökte erbjöd utbildning och
arbetsmöjligheter till ett begränsat antal fångar. Men även dessa center saknade tillräckligt med böcker och undervisningsmateriel. Trots att alla anläggningar hade sjukvårdspersonal och kuratorer, uppgav många interner att det bara var de som hade råd att ge mutor som fick tillgång till medicin och kontakt med personalen.

Amnesty kräver att den nigerianska regeringen satsar pengar på att förbättra fängelserna och garanterar att alla intagna kan ställas inför rätta inom rimlig tid.

- Våra rapporter bör inte komma som någon överraskning för den nigerianska regeringen eftersom den hemska situationen i landets fängelser redan
uppmärksammats av flera experter och organisationer. Nu måste regeringen agera omedelbart för att ta itu med de mänskliga lidanden och orättvisor som den aktuella situationen orsakar, säger Michael Bochenek, Amnesty International och medlem i delegationen till Nigeria.

Amnesty kommer senare under året att offentliggöra en rapport som bygger utredningen om fängelseförhållandena i Nigeria.

Läs hela uttalandet: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR440192007

Författad av: Emelie Ring, Amnesty Press och media (praktikant)