Skip to main content

GREKLAND: MARGINALISERADE MÄNNISKORS RÄTTIGHETER KRÄNKS

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:29 CEST

Utlänningar skjuts vid gränsen, asylsökande hålls i förvar i containers,
romer tvingas med våld från sina hem - det är några exempel i Amnestys
rapport om brott mot mänskliga rättigheter i Grekland.

Rapporten, Out of the spotlight: The rights of foreigners and minorities are still a
grey area, sätter fokus på de grekiska myndigheternas underlåtenhet att bekämpa
diskriminering.

?Människor som lever i samhällets marginaler, asylsökande, migranter,
romer och andra minoritetsfolk, löper större risk att utsättas för
diskriminering i alla dess former. Och inte sällan är deras plågoandar
representanter för staten, säger Olga Demetriou, Greklandsresearcher på
Amnesty.

?Tusentals människor från Albanien, Afghanistan, Irak, Pakistan och andra
länder kommer till Grekland för att söka asyl. Några skjuts till döds vid
gränsen, andra åtalas för att ha tagit sig olagligt in i landet och häktas
utan att kunna söka asyl. Förhållandena på förvaren i vissa delar av
landet motsvarar inte internationella normer, säger Amnesty.

Myndigheterna på ön Chios håller asylsökanden instängda i
metallcontainers. De har vid upprepade tillfällen tagit människor i
förvar, bland dem gravida kvinnor och barn. De har inte heller vidtagit
åtgärder för att skydda kvinnor och barn som fallit offer för trafficking.


En 24-årig irakisk medborgare, som greps och sattes i förvar då han kom
till Grekland, berättade: " det finns ingen telefon, och jag har inte
pratat med mina föräldrar sen jag kom hit ... de vet inte om jag lever ...
" Han hävdar att han sov på en kartongbit under sin första månad i
förvaret, och att flera människor i hans rum hade "insekter" på huden.

De senaste två decennierna har Grekland kommit att bli ett mycket
attraktivt land för migration, eftersom det numera utgör gräns till EU.
Det har gjort att brister i landets migrationslag har kommit upp till
ytan. Det är främst på två punkter som lagstiftningen bryter mot de
mänskliga rättigheterna:

?Ingenstans i processen erbjuds möjligheten till oberoende prövning av
avslagna ansökningar
?Det saknas garantier mot tvångsavvisningar till länder där personen
riskerar förföljelse

Trots att det skett en kraftig ökning i antalet flyktingar som kommer till
Grekland, har landet en av Europas lägsta andel asylansökningar.

Eftersom de lever i samhällets marginaler, löper romer och andra
minoriteter risk att utsättas för både direkt och indirekt diskriminering.
I Aten och Patras har romer tvingats från sina hem och även varit tvungna
att själva stå för merparten av de finansiella kostnaderna vid flytten.
Romer har även varit måltavla för rasistisk misshandel, som i vissa fall
förbisetts av myndigheterna. Medlemmar i minoritetsgrupper har fått sin
yttrande-, religions- och föreningsfrihet inskränkt på grund av brister i
den nationella antidiskrimineringslagstiftningen samt underlåtenhet av de
grekiska myndigheterna att anta relevant internationell standard och
lagstiftning.

?De senaste åren har grekiska myndigheter erkänt att de inte varit
tillräckligt effektiva i att tillgodose behoven hos immigranter och
minoriteter. Den ineffektiviteten har en negativ inverkan på hur de här
grupperna behandlas i landet. Det skapar en tolerans för rasism och
xenofobi hos den grekiska allmänheten, säger Amnesty.

Alla i Grekland, såväl medlemmar av majoritetsbefolkningen och
minoritetsgrupper som flyktingar måste kunna åtnjuta de mänskliga
rättigheter som de är berättigade till. Det är de grekiska myndigheternas
ansvar att se till att det blir så.

Läs rapporten: http://web.amnesty.org/library/index/engeur250162005


Lisa Hanson, praktikant Amnesty Press och media