Skip to main content

GUATEMALA Avhysning ej lösning på marktvister

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:01 CEST

Amnesty kräver, i en ny rapport som släpps i dag, att myndigheterna i Guatemala upphör med de orättvisa, partiska och felaktiga avhysningarna av landsbygdsbefolkningen fram till att den nuvarande lagstiftningen ses över.

Rapporten tittar på de brott mot mänskliga rättigheter som begås i samband med marktvister, vilken påverkan de brutala och påtvingade avhysningarna har samt den diskriminering som lantarbetare och ursprungsfolk får utstå.

- Samtidigt som myndigheterna i Guatemala försöker avsäga sig allt ansvar när det gäller lantarbetarna och ursprungsfolk, så är de snabba att ställa upp på de förmögna jordägarnas krav, sade Javier Zuñiga, chef för Amerikaenheten på Amnesty International.

Sedan Guatemalas president Oscar Berger tillträdde sitt ämbete i slutet av 2003, har han drivit igenom fler avhysningar, vilket har lett till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Bland annat har hem förstörts och människor har dödats och förövarna har skyddats av straffrihet, enligt Javier Zuñiga.

Marktvister uppstår när bönder ockuperar mark för att protestera och kräva att deras arbetsrättigheter ska följas fullt ut eller när det dyker upp frågor som rör deras äganderätt till marken.

Enligt Guatemalas regering har antalet olösta fall av marktvister ökat. I oktober 2004 rörde det sig om 911 fall och i december 2005 hade antalet stigit till 1 052.

Amnestys rapport tar upp en rad konkreta fall. Ett exempel är den händelse när 90 familjer av kekchí-folket, vilka var lantarbetare på Trece Aguas farmen, blev hemlösa efter att de vägrat lämna den mark som de betraktade som en välförtjänt kompensation för att de hade blivit uppsagda.

De avhystes brutalt och väntar fortfarande på sin ekonomiska kompensation. Farmen som de arbetade på, i området Alta Verapaz i norra Guatemala, var en stor kaffeproducent med många anställda. När kaffepriset rasade var det arbetarna på kaffeplantagen som drabbades först.

1996 slöts ett fredsavtal i Guatemala. Det satte punkt för den våldsamma väpnade konflikt som pågått i landet under 36 år. Enligt fredsavtalet ska regeringen vidta en rad konkreta åtgärder för att lösa jordfrågan och garantera lantarbetarna deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Hittills, har inga av dessa åtgärder vidtagits.

Utländska regeringer som Spanien, Kanada, Norge, Sverige, Japan och USA fortsätter att ge bistånd till Guatemalas regering för projekt som ska främja fredsavtalet.

- Genom att ignorera förpliktelserna i fredsavtalet, går myndigheterna i Guatemala miste om en viktig möjlighet att säkerställa en varaktig lösning på jordfrågan, säger Amnesty.

Läs rapporten: "Guatemala- Land of injustice?"

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR340032006


Agnes Franzén, praktikant Amnesty Press och media