Skip to main content

GUATEMALA: Politisk debatt om att återuppta avrättningar

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 12:13 CEST

Ett nytt lagförslag kan innebära att dödsstraffet kommer att börja praktiseras i Guatemala igen. Senast en person avrättades av staten var år 2000. Amnesty uppmanar kongressen att istället avskaffa dödsstraffet. 

- Dödsstraffet är ett grymt, inhumant och förnedrande straff som kränker rätten till liv enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, säger Guadalupe Marengo, biträdande chef för Amnestys Amerikaavdelning.

Konstitutionen i Guatemala tillåter dödsstraff men sedan tio år tillbaka har ett tillfälligt uppehåll i verkställandet av avrättningar rått. År 2005 beslutade den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att Guatemala inte får verkställa dödsstraff eftersom landet saknar rutiner för att bevilja benådning från presidenten. 

I lag 4175 som nu debatteras i kongressen föreslås ett förfaringssätt för dessa benådningar. Om kongressen röstar för lagförslaget kan de tio personer som i dag sitter i dödsceller komma att avrättas. 

Lagförslaget är politikernas svar på allmänhetens krav på åtgärder mot det ökande gängvåldet i Guatemala. Amnesty håller med om att brott i Guatemala är omfattande och att politikerna har en plikt att anta lagar som kan stävja denna oroande trend så att medborgarna kan leva utan rädsla. 

- Men att i avskräckande syfte avrätta personer som begår fruktansvärda brott fungerar inte. Studier från hela världen visar att dödsstraffet snarare gör samhällen mer brutala än att göra dem tryggare. Statssanktionerade mord tjänar endast till att stödja användandet av våld och får våldsspiralen att spinna vidare, berättar Guadalupe Marengo. 

Hon fortsätter: 
- Kongressen i Guatemala borde rösta för att avskaffa dödsstraffet, istället för att reglera det, och ta itu med de verkliga anledningarna till kriminaliteten. Polisen och rättssystemet måste rustas för att få bukt med straffrihet och regeringen måste ta tag i frågor om ojämlikhet och diskriminering.

År 2007 förstärkte FN sin position mot dödsstraffet. FN:s generalförsamling antog då en resolution i vilken medlemsstaterna uppmanas att inrätta ett tillfälligt stopp för avrättningar med målet att avskaffa dödsstraffet helt och hållet. Dödsstraffet är oåterkalleligt. Med rättssystem där mänskliga misstag begås och fördomar ges utrymme finns alltid risken att oskyldiga personer avrättas. 

- Mer än två tredjedelar av världens länder har avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken, likaså i Amerika. Till och med USA, som är det enda landet i regionen som regelbundet verkställer avrättningar, visar tecken på att vända sig emot denna grymma och omänskliga behandling. Guatemala skulle gå emot denna positiva trend om kongressen banar väg för att dödsstraffet åter börjar tillämpas, säger Guadalupe Marengo.