Skip to main content

GUINEA-BISSAU

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 10:24 CEST

Hotelser och trakasserier mot journalister och MR-försvarare måste upphöra

Amnesty är allvarligt bekymrat över uppgifter om att journalister och människorättsförsvarare som rapporterat om narkotikahandel i Guinea-Bissau
utsatts för övergrepp och hotelser. Fyra journalister och en av landets främsta människorättsförsvarare, Mario Sa Gomes, ska ha gått under jorden av rädsla för att fängslas och utsättas för tortyr. Mario Sa Gomez är också oroad att hans liv är i fara.

Guinea-Bissau har under senare tid varit internationellt uppmärksammade efter att FN i en rapport pekat ut landet som ett viktigt genomgångsland för narkotikahandel i regionen. De fyra journalisterna Allen Yéro Embalo, Alberto Dabo, Eva Maria Auzenda Biague och Fernando Jorge Perreira publicerade i samband med detta ett antal rapporter om att högt uppsatta militärer i landet varit involverade i handeln. Enligt uppgifter Amnesty tagit del av ledde rapporteringen till att företrädare för militären gick ut på radio och uppmanade Allen Yéro Embalo och Alberto Dabo att ta tillbaks uppgifterna. När de vägrade göra detta kom ett nytt radiomeddelande, troligtvis igen från officiellt håll, om att de fyra journalisterna måste infinna sig på närmaste polisstation. Journalisterna gick under jorden efter detta uttalande av rädsla för att de skulle
fängslas och möjligtvis utsättas för tortyr.

I juli uttalade Mario Sa Gomes offentligt i en radiosändning att det bästa sättet att komma tillrätta med narkotikahandeln i landet var att avskeda de militärer som utpekats som delaktiga i den illegala verksamheten.
Arméchefen skall ha krävt en offentlig ursäkt från Mario Sa Gomes vilket han vägrade ge. En arresteringsorder om att han skulle gripas utfärdades
då och Mario gick under jorden av rädsla för att hans liv var i fara.
Amnesty är mycket oroat över trakasserierna och hotelserna mot dessa journalister och människorättsförsvararen, vilket kränker deras
yttrandefrihet och alla människors rätt att ta del av och sprida information. Dessa rättigheter garanteras i Guinea-Bissaus författning och presslag samt även enligt ett flertal afrikanska och internationella
människorättsfördrag vilka Guinea-Bissau har undertecknat och har juridisk skyldighet att följa.
Amnesty uppmanar regimen i Guinea-Bissau att respektera internationell lagstiftning och garantera att ingen utsätts för bestraffningar för att de rapporterar och lämnar uppgifter i god tro. Myndigheterna måste även sätta stopp för att liknande hotelser och trakasserier framförs mot media och
människorättsförsvarare i landet eftersom det undergräver oberoende journalistik, yttrandefrihet och befolkningens fria tillgång till information. Yttrandefriheten är inte absolut men så vitt Amnesty förstått finns inga förbud mot att rapportera om narkotikahandel enligt Guinea-Bissaus lagstiftning.

Amnesty är också oroat över uppgifterna om att journalisterna är rädda att de ska utsättas för tortyr och att Mario Sa Gomes är rädd att han ska dödas. Myndigheterna i Guinea-Bissau måste respektera sina åtaganden under internationell lagstiftning om att respektera och skydda rätten till frihet, kroppslig integritet och rätten att inte utsättas för tortyr och
misshandel.

Författad av: Solveig Hauser, vikarierande pressekreterare