Skip to main content

INDIEN Gruvverksamhet måste stoppas tills dess att mänskliga rättigheter garanterats

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:57 CET

Indiska myndigheter har gått ut med felaktig och knapphändig information till lokalsamhället, hävdar Amnesty International. Den bristfälliga informationen avser de effekter en föreslagen utbyggnad av ett aluminiumraffinaderi och gruvprojekt kan komma att medföra.

Amnestys rapport Don't Mine Us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastste Lives in India, dokumenterar hur ett aluminiumraffinaderi i den indiska delstaten Orissa förorsakat luft- och vattenföroreningar vilket påverkar lokalbefolkningens hälsa och tillgång till vatten. Raffinaderiet drivs av ett dotterbolag till det brittiska företaget Vedanta Resources.

- Människorna lever i skuggan av ett enormt raffinaderi, de andas förorenad luft och är rädda för att dricka ur och bada i den flod som är en av huvudkällorna till vatten i regionen, sade Ramesh Gopalakrishnan, Amnestys Sydasienutredare. Det är chockerande att se att de människor som kommer att påverkas mest av projektet och också är de som fått minst information.

Ursprungsfolk, daliter, kvinnor och andra marginaliserade grupper i det avlägsna området där raffinaderiet ligger, har berättat för Amnesty att myndigheter har sagt till dem att raffinaderiet kommer att förvandla området till Bombay eller Dubai.

- Vi brukade bada i floden, men nu är jag rädd för att ta med mig barnen dit. Bägge mina söner har utslag och blåsor, berättar en mamma i byn. Amnesty har tagit emot många liknande vittnesmål.

Statens föroreningskontroll i Orissa har dokumenterat vatten- och luftföroreningar förorsakade av Vedanta Aluminiums raffinaderi i Lanjigarh, Orissa. Trots hälsoproblem och det miljömässigt känsliga området, överväger nu regeringen ett förslag om en sexfaldig expansion av raffinaderiet. Varken indiska myndigheter eller Vedanta har delat med sig av information om föroreningarnas omfattning och dess potentiella effekter på närliggande samhällen.

Amnesty begär att den indiska regeringen och Vedanta Resources garanterar att raffinaderiet inte byggs ut och att gruvverksamheten stoppas tills dess att man hittat en lösning på problemen. Organisationen uppmanar också till samråd med lokalbefolkningen.


Malin Eriksson
Amnesty Press och media