Skip to main content

Indonesien: Elva personer dömda till döden

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 11:15 CEST

Elva personer från Indonesien, Indien, Thailand, Nigeria, Nepal, Pakistan och Malawi har fått avslag på sina vädjanden om nåd hos de indonesiska myndigheterna, och riskerar nu att avrättas. Tre indoneser och en indier fick avslag på sina nådeansökningar i juni, medan de resterande sju personerna fick avslag den 8 juli. Samtliga har förklarats skyldiga till narkotikabrott.

Amnesty har erhållit ytterliga uppgifter om rättegångarna för indiern Ayodhya Prasad Chaubey, och thailändarna Saelow Praesart och Namsong Sirilaks, vilka visar att rättegångarna har genomförts på ett mycket bristfälligt sätt som inte alls når upp till vedertagen internationell standard.

Ayodhya Prasad Chaubey häktades i februari 1994, tre dagar efter Saelow Praesart, och Namsong Sirilak häktades på Polonias flygplats i Medan på norra Sumatra. Enligt uppgift fann polisen 12 kilo heroin i deras väskor. De båda männen påstod att väskorna tillhörde Ayodhya Prasad Chaubey, men alla tre männen har förnekat vetskap om heroinet i väskorna.

Enligt männens advokater hade de inte tillgång till juridiska ombud under polisutredningen eller innan rättegången. De fick träffa sina juridiska ombud först när rättegångarna påbörjats, vilket innebar att de inte fick någon juridisk rådgivning under förhören eller förberedelse inför rättegången.

Männen talar inte bahasa indonesiska, vilket var det språk som användes vid utredningarna och rättegångarna, de fick inte tillgång till tolk under polisutredningarna. Ayodhya Prasad Chaubey har enligt uppgifter begärt att få lämna in en officiell protest mot förhören på grund av att han inte förstod utredningens innehåll, men polisen sade att han skulle få möjlighet att ändra uppgifterna vid ett senare tillfälle. Utredningsrapporten presenterades senare utan att mannens invändningar noterats.

Männen erhöll en tolk vid rättegången. Media rapporterar dock om den bristfälliga kvalitén på tolkningen när målet prövades i första instans, samt Namsong Sirilaks problem med att förstå tolken.

Bristerna i rättegångsförfarandet togs upp i männens vädjan till norra Sumatras högre domstol samt till högsta domstolen, men båda domstolarna avslog männens begäran om nåd och godkände domarna om dödsstraff.

Amnesty motsätter sig dödsstraffet och arbetar för dess avskaffande i hela världen. Åtminstone 66 människor sitter nu dömda till döden i Indonesien. Den senaste avrättningen i Indonesien ägde rum i maj 2001, och innan dess hade inga avrättningar förekommit på sex år. Den "Indonesiska kommissionen för mänskliga rättigheter" (Komnas HAM) gjorde 2001 ett uttalande; "förutom att vara internationellt ansett som en kränkning av de mänskliga rättigheterna.. så är dödsstraffet ännu allvarligare när det utdelas av en korrupt domarkår ".

Indonesisk lag kräver att personer som riskerar att dömas till döden erhåller tillfredsställande juridisk representation vid alla instanser under utredning och rättegång. Artikel 56 i den indonesiska kriminallagsstiftningen, KUHAP, fastställer att officiella tjänstemän vid alla instanser måste tillsätta en juridisk rådgivare om brottet som begåtts eventuellt kan leda till dödsstraff eller ett fängelsestraff på 15 år eller mer. KUHAP fastställer även att misstänkta bör få tillgång till en kompetent tolk vid alla instanser i rättegångsförfaranden.Författad av: Marina Henrikson/praktikant


Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se