Skip to main content

INDONESIEN: Regeringen sviker utnyttjade hushållsarbetare

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:30 CET

– Jag städade huset, lagade mat, sopade golv och tog hand om barnen varje dag från fem på morgonen till midnatt. Min arbetsgivare slängde hett vatten på mig när hon blev arg… Enda gången jag kunde gå ut var när jag hängde tvätt en gång i veckan. Jag sov i köket utan madrass direkt på golvet, Ratna, som började jobba som hushållsarbetare när hon var tretton år gammal.

Misshandel, sexuellt våld, innehållna löner, påtvingad isolering och arbetsdagar upp till 22 timmar är en del av vardagen för många hushållsarbetare i Indonesien, visar en ny rapport från Amnesty. Regeringens åtgärder för att komma tillrätta med problemen är inte tillräckliga och miljontals kvinnor riskerar att utlämnas till hänsynslösa arbetsgivare.

– Som alla andra människor har hushållsarbetare rättigheter – vilket innefattar rätt att inte utsättas för våld, rätt till vila och rätt till en rimlig lön. Regeringen underlåter just nu att skydda dessa rättigheter, säger Natalie Hill, på Amnestys Asienavdelning.

De uppskattningsvis 2,6 miljoner hushållsarbetarna i Indonesien anses av många vara en andra klassens medborgare. De flesta är kvinnor eller flickor som börjat arbeta redan som tolv-trettonåringar. Till och med regeringen diskriminerar hushållsarbetare genom att inte ge dem samma juridiska skydd som andra arbetare när det gäller reglering av löner och arbetstid.

Det är positivt att regeringen i juni 2006 lämnat ett lagförslag om hushållsarbetare till parlamentet. Amnesty oroas dock av att det inte innehåller grundläggande rättigheter som tydligt definierade arbetstider, rätt till vila och minimilön.

Amnesty uppmanar regeringen att garantera att hushållsarbetare inte får ett sämre skydd än andra arbetare.

– Regeringen måste sluta betrakta hushållsarbetare som mindre värda och ge dem samma juridiska skydd som andra arbetare. Den måste också utbilda polis, domstolar, arbetsgivare och rekryteringsfirmor om att det är brottsligt att utsätta hushållsarbetare för våld, säger Natalie Hill.

Läs hela rapporten Exploitation and abuse: the plight of women domestic workers, på http://web.amnesty.org/library/index/engasa210012007.Ann Löfqvist, frivillig Amnesty Press och media