Skip to main content

Internationellt fördrag mot "försvinnanden" skänker hopp åt tusentals

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:43 CEST

Betydelsen av FN:s Konvention mot tortyr är vida erkänd. Nu är det hög tid att regeringar vidtar konkreta åtgärder i kampen mot "försvinnanden" genom att anta en liknande internationell överenskommelse som förbjuder denna form av kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Det säger Martin Macpherson, chef för avdelningen internationella organisationer inom Amnesty, i samband med att en tillsatt arbetsgrupp inom FN håller möte i Genéve den 4-8 oktober.
FN-gruppen har utarbetat ett förslag till ett internationell fördrag mot "försvinnanden", vilket de olika FN- länderna tagit del av.
- Förslaget innehåller många innovativa inslag. Faran är att dessa urvattnas av länder som motsätter sig ett fördrag mot "försvinnanden", menar Macpherson.

I förslaget sägs bland annat att ingen ska utsättas för "försvinnanden" och att offret och dess anhöriga ska ha rätt till sanningen. Varje land som har anslutit sig till fördraget ska införa "försvinnanden" som ett specifikt brott i sin nationella rätt och de ska utreda anmälningar och rapporter om "försvinnanden" samt ställa de ansvariga inför rätta.

Vidare ska ingen återsändas till ett land där han/hon löper risk för att utsättas för "försvinnanden". En internationell grupp som åtagit sig att övervaka efterlevnaden av fördraget ska ha laglig rätt att leta efter de "försvunna" i länder som är anslutna till överenskommelsen och behandla klagomål från enskilda som påstår att deras rättigheter enligt överenskommelsen blivit kränkta.

- "Försvinnanden" är mer än ett problem för Latinamerika. Hundratusentals människor har "försvunnit" i Irak, Sri Lanka, det forna Jugoslavien och många andra länder. Fördraget kommer att öppna nya vägar för de anhöriga att använda lagliga instrument i sitt sökande efter sanningen och rättvisan, säger Martin Macpherson.

Författad av: Nadja Odobasic, praktikant Amnesty Press och media. Helena Norman.

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se