Skip to main content

IRAK Amnesty beklagar dödsdomen mot Saddam Hussein

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 08:45 CET

Dagens dödsdom mot Saddam Hussein och två av hans medåtalade avkunnades efter en rättegång som har uppvisat mycket stora brister. Rättegången som påbörjades i oktober 2005, nästan två år efter att Saddam hade gripits av amerikanska styrkor, avslutades i juli och domslutet har skjutits upp på grund av att rätten krävde mer tid för att gå igenom vittnesmålen.

Domen kommer nu att prövas av en en högre instans, den så kallade kassationsdomstolen, och om den fastställer dödsdomen kommer avrättningen att ske inom 30 dagar.
- Denna rättegång skulle kunna ha bidragit till rättvisa och rättsäkerhet i Irak, och att sanningen om de massiva övergrepp som begicks under Saddam Husseins styre avslöjades, sade Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning.
- I praktiken har det varit en smutsig affär, kantad av allvarliga brister som ifrågasätter domstolens kompetens att kunna döma rättvist i enlighet med internationella normer.

Det gäller särskilt den politiska inblandningen som har undergrävt domstolens oberoende och opartiskhet. Detta ledde till att den förste domaren avgick och att tillsättningen av näste domare blockerades. Dessutom har domstolen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda vittnen och försvarsadvokater vilket ledde till att tre av advokaterna mördades under rättegången. Saddam Hussein förvägrades även rätten till ett juridiskt ombud det första året efter att han hade gripits, och klagomål som har framförts av hans advokater om rättegångsprocedurer har inte behandlats korrekt av domstolen.

- Varje åtalad har rätt till en korrekt rättegång, oavsett hur allvarliga brott personen anklagas för. Denna grundläggande regel förbisågs rutinmässigt under Saddam Husseins decennier av tyranni. När han störtades öppnades möjligheterna att återinföra denna regel, och samtidigt genom en korrekt rättslig prövning avkräva ansvar för tidigare brott. Denna möjlighet har nu gått förlorad, och saken förvärras ytterligare genom dödsdomen, anser Malcolm Smart.

Amnesty kommer noga följa själva överklagandet, där bevisningen och även den juridiska processen kan omprövas. Kassationsdomstolen har nu möjlighet att rätta till de tidigare juridiska misstagen. Med tanke på alla misstag som begicks under rättegången uppmanar dock Amnesty den irakiska regeringen att pröva andra möjligheter. En väg vore att förstärka domstolen med ett antal internationella domare, en annan vore att lämna över prövningen till en internationell tribunal, vilket även har föreslogits av FN:s arbetsgrupp om godtyckliga fängsladen.

Ytterligare en rättegång pågår mot Saddam Hussein. Tillsammans med sex andra personer står han åtalad för den så kallade Anfalkampanjen, 1988, då tusentals människor från de kurdiska minoriteten dödades, torterades eller utsattes för andra allvarliga övergrepp.


Elisabeth Löfgren

pressekreterare