Skip to main content

IRAK: Öppet brev till de politiska ledarna

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 16:21 CET

Den 7 mars är det parlamentsval i Irak. I ett öppet brev till Iraks politiska ledare vädjar Amnesty att de ska göra sitt yttersta för att valkampanjen och valet genomförs fredligt och i överensstämmelse med grundläggande mänskliga rättigheter.


Valet får inte bli en ursäkt för fortsatt våld. Landets politiska ledare måste garantera trygghet och säkerhet för alla irakier och upprätthålla allas rätt till yttrandefrihet och organisationsfrihet. De måste även kräva av sina anhängare att de respekterar lagen och andra människors rättigheter. Bland de punkter som tas upp i brevet till de politiska ledarna finns:

Skydda civila och deras rätt att rösta
I samband med det förra parlamentsvalet 2005 och även inför de lokala valen i januari 2009 dödades många människor. Civila måste skyddas för att kunna känna trygghet och utöva sin rättighet att rösta. Amnesty vädjar till alla partiledare och religiösa ledare att öppet kritisera fortsatt våld och kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Skydda kandidater och valarbetare
Kandidater, politiskt aktiva och valarbetare är de som främst riskerar att kidnappas eller dödas. Amnesty uppmanar den sittande regeringen, IHEC (den oberoende valkommissionen) och politiska ledare att ge kandidater och valarbetare det skydd som behövs så att deras arbete kan genomföras utan rädsla eller hinder. 

Skydda journalister
Irak är ett av världens farligaste länder för journalister. Under 2008 dödades minst 16 journalister och förra året minst fyra. Amnesty kräver att alla politiska ledare värnar rätten till yttrandefrihet och försvarar alla journalister lagliga rätt att utföra sina jobb utan hinder eller rädsla för trakasserier.

Förpliktelsen att skydda och främja mänskliga rättigheter
Alla politiska partier och deras kandidater måste framhålla respekten för mänskliga rättigheter och internationell rätt. De måste förplikta sig att bygga fred och att arbeta för tolerans om de blir valda den 7 mars. De måste även förbinda sig att upphöra med godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och annan omänsklig behandling, bristfälliga rättegångar, användandet av dödsstraff och straffrihet. De valda måste även se till att internationell rätt implementeras i irakisk lag, däribland lagar relaterade till kvinnors rättigheter.

Övergrepp begångna av militära grupper ska upphöra
Tusentals civila, däribland kvinnor, barn och medlemmar av religiösa och etniska minoriteter, har dödats på grund av självmordsbombare eller väpnade grupper. En del våldsdåd begås av grupper med nära koppling till regeringspartier. Alla attacker mot civila måste upphöra.

Amnesty uppmanar alla politiska ledare och aktivister, alla religiösa ledare och andra inflytelserika ledare, att öppet ta ställning för att verkställa dessa mål.

Läs hela det öppna brevethttp://www.amnesty.org/news-and-updates/open-letter-iraqs-political-leaders-2010-02-22

Stina Thomsson Amnesty Press och media