Skip to main content

IRAK: Saddam Husseins avrättning hindrar rättvisan

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2006 12:11 CET

Amnesty beklagar avrättningen av Saddam Hussein. Dödsstraffet är inhumant och har ingen plats i ett civiliserat samhälle. Det brutaliserar och risken är att det spär på våldsspiralen i Irak. I och med hans död har dessutom den pågående rättsprocessen, där Saddam Hussein stod åtalad för folkmord på kurder, avbrutits och dessa ohyggliga brott kommer aldrig att få en rättslig prövning.

Rättegången mot Saddam Hussein och hans sju medåtalade har kritiserats av internationella rättsexperter på grund av allvarliga brister. Varje åtalad har rätt till en korrekt rättegång oavsett hur allvarliga brott personen anklagas för. Denna grundregel förbisågs rutinmässigt under Saddam Husseins decennier av tyranni. Irak av idag kunde ha visat att det är möjligt att med en korrekt rättslig prövning avkräva ansvar. Den möjligheten är nu förlorad.

Under Saddam Husseins år vid makten har Amnesty publicerat mängder av rapporter om de fruktansvärda övergrepp som begicks, och kraven på att de ansvariga ska ställas inför rätta och att offren ska få upprättelse är självklara. En korrekt och opartisk rättegång mot Saddam Hussein och andra medåtalade kunde ha bidragit till rättvisa och ökad rättssäkerhet för det irakiska folket. Avrättningen av Saddam Hussein innebär att ingen nu kommer att ställas till svars för morden på hundratusentals kurder, som dödades under Anfalkampanjen i slutet av 1980-talet, eller gasattackerna mot befolkningen i Halabja år 1988.

Elisabeth Löfgren

pressekreterare
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se