Skip to main content

IRAK: Tusentals riskerar tortyr när USA lämnar

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:51 CEST

Av de 30 000 fångar som sitter fängslade i Irak, utan vare sig åtal eller rättegång, har 10 000 nyligen överlämnats till irakiska myndigheter efter att ha hållits i amerikansk fångenskap i Irak. Uppgifter om tortyr och misshandel i irakiska fängelser är omfattande och Amnesty befarar att det även kommer att drabba många av dem som nu överlämnas.

- Trots de överväldigande bevisen om att tortyr använts har de irakiska myndigheterna varken vidtagit åtgärder för att stoppa tortyren eller straffa de skyldiga. De har en skyldighet att utreda, att utkräva ansvar och ställa förövarna inför rätta och ge offren upprättelse och kompensation. När de irakiska myndigheterna inte gör detta sänder man ut ett budskap om att övergreppen är tillåtna och kan få fortsätta, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning..

USA, som haft så dåligt rykte när det gäller behandling av fångar, lämnar nu över tusentals fångar till ett rättslöst system med våld och övergrepp, utan att ta något ansvar för mänskliga rättigheter.

Många fångar har dött i irakisk fångenskap, uppenbarligen efter att ha torterats och misshandlats av fängelsepersonal och under förhör för att tvinga fram bekännelser.

Riyadh Mohammad Saleh al-`Ugaibi greps i september 2009. Inledningsvis hölls han i ett fängelse i den hårt bevakade "gröna zonen" i Bagdad, senare överfördes han till ett hemligt fängelse vid Muthannaflygplatsen. Kring den 12 februari i år avled Riyadh Mohammad Saleh al-`Ugaibi på grund av inre blödningar efter att ha misshandlats så svårt under förhör att revben knäcktes och levern skadades. Flera veckor senare överlämnades kroppen till familjen, den officiella dödsorsaken var "hjärtproblem".

Fängelset vid Muthannaflygplatsen ska ha haft 400 fångar som hölls inspärrade i hemlighet. Att fängelset fanns avslöjades först i april 2010. Flera av de fångar som suttit fängslade där har berättat för Amnesty att de gripits på grund av falska anklagelser, att de hölls isolerade från omvärlden och att många torterades för att tvingas erkänna att de skulle ha varit inblandade i bombattacker eller andra brott.

Tortyr är allmänt utbrett och används för att tvinga fram "bekännelser". Många gånger är dessa redan färdigskrivna innan förhören börjar och fångarna tvingas skriva på med bindlar för ögonen utan att få läsa vad de har erkänt. I de fall då fångar ställts inför rätta har dessa "bekännelser" presenterats som enda bevis och i vissa fall till och med lett till dödsdomar.

De tortyrmetoder som bland annat används är elchocker, kvävning, upphängning i armar och ben, utdragna tå-och fingernaglar samt psykisk tortyr.

Tusentals personer sitter fortfarande fängslade trots rättsliga beslut om att de ska friges och trots amnestilagen från 2008 som säger att fångar ska släppas om de inte har åtalats inom sex - tolv månader.

USA avslutade fångöverlämningen av de 10 000 fångarna till de irakiska myndigheterna den 15 juli i år utan att kräva några garantier mot tortyr. Endast 200 fångar finns kvar i amerikansk fångenskap.

Rapporten tar även upp problemen i Kurdistan i norra Irak, där den kurdiska säkerhetspolisen håller ett stort antal fångar fängslade utan rättegång.

En av dem är Walid Yunis Ahmad som har suttit fängslad, i Erbil, utan vare sig åtal eller rättegång sedan han greps i februari 2000, för drygt tio år sedan. Det tog tre år innan hans familj fick veta att han fortfarande levde och kunde besöka honom i fängelset. Efter att han hungerstrejkat i 45 dagar, 2008, har han placerats i isoleringscell.

Amnesty kräver att samtliga fångar som hålls utan åtal eller rättegång antingen släpps eller får en rättvis rättegång där bevis som framtvingats under tortyr inte får användas.

Läs rapporten: NEW ORDER, SAME ABUSES: Unlawful detentions and torture in Iraq.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se